×

مقاله رابطه جنسی بارداری چقدر ایمن است؟

رابطه جنسی بارداری چقدر ایمن است؟

تا زمانی که پزشک یا مامای شما دلیل محکم و مشخصی برای عدم برقراری رابطه نداشته باشید ، کاملاً ایمن است - برای شما ، همسرتان و نوزاد در حال رشد. (اگر پزشک یا مامای شما به سادگی گفتند "رابطه جنسی") ، نترسید روشن کنید که منظور آنها فقط نفوذ است یا تمام تحریکات جنسی.)

در حال حاضر ، از این دانش لذت ببرید که رابطه جنسی حاملگی فقط بی خطر نیست. احتمالاً برای شما هم خوب است.

خانم های که در دوران بارداری ارگاسم می کنند از هورمون های آرامبخش و افزایش جریان خون قلبی عروقی بهره مند می شوند و این مزایا به کودک منتقل می شود.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/09 12:25:38