×

مقاله روش های جدید بارداری

روش های جدید بارداری

دانش و استفاده از آزمایش های بارداری جدیدتر ، حساس تر و قابل اعتماد که به راحتی در دسترس هستند و هزینه متوسطی دارند ، اولین گام ها در تشخیص و مدیریت زود هنگام بارداری ، به ویژه در دختران نوجوان است. تشخیص دقیق حاملگی بلافاصله پس از لقاح گزینه سقط جنین را با روشهای ساده ، موثر و ارزان یا شروع زود هنگام مراقبتهای بارداری قبل از تولد ارائه می دهد. بحث بر روی علائم بارداری و پیشرفت تاریخی و اساس آزمایش های بارداری و همچنین انواع خاص آزمایش های بارداری متمرکز است. آشنا ترین نشانه بارداری ، از دست رفتن دوره قاعدگی است. علائم دیگری که شواهد احتمالی بارداری را ارائه می دهند شامل خستگی و سستی ، افزایش دمای بدن و سیری یا درد پستان است. احساس حالت تهوع ، استفراغ و افزایش وزن ممکن است بعد از 2 هفته ظاهر شود. تشخیص بارداری با تشخیص گنادوتروپین جفتی انسان ابتدا 53 سال پیش توسط سلمر اشخیم و برنهارد زوندک شرح داده شد. پیشرفت در تکنیک های اندازه گیری گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) به طور مستقیم با پیشرفت در تصفیه و جداسازی hCG و روشن سازی توالی اسید آمینه زیرواحد آلفا غیر اختصاصی هورمون و زیرواحد بتا هورمون خاص hCG مرتبط بوده است. . سابقه ، معاینه فیزیکی و آزمایشات بارداری به طور کلی اطلاعات کافی برای تشخیص قطعی بارداری را فراهم می کند. وجود hCG در ادرار یا خون دقیق ترین نشانه از بارداری است. در طول قرن گذشته ، 4 روش مختلف برای تعیین hCG در خون و / یا ادرار ایجاد شده است. این موارد شامل موارد زیر است و با جزئیات بررسی می شود: 1) روش زیست سنجی در حیوانات آزمایشگاهی سالم ؛ 2) روش ایمونولوژیک لوله یا اسلاید با مهار همو یا لاتکس-آگلوتیناسیون ، و همچنین روش اتصال پروتئینی رقابتی اخیراً توسعه یافته مانند 3) رادیوایمونواسی (RIA) برای استفاده از هورمون رادیوایزوتوپ و آنتی سرم خاص در برابر hCG. و 4) radioreceptorassay با استفاده از هورمون نشاندار شده با رادیو ایزوتوپ با فعالیت بیولوژیکی و گیرنده های خاص به عنوان پروتئین های اتصال دهنده.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/07 13:06:53