×

مقاله آیا رابطه جنسی به بارداری آسیب می رساند؟

آیا رابطه جنسی به بارداری آسیب می رساند؟


در حین دخول ، رحم ممکن است کمی حرکت کند و شما آن را احساس کنید.در حقیقت ، رحم در دوران بارداری بیشتر متحرک است. مانند یک خانه سیار.

در این دوران کودک فوق العاده محافظت می شود و دارای سیستم فیلتر مخصوص خود است که در مورد آنچه که وارد و خارج می شود واقعاً انتخابی است.ای رابطه بدون مشکل است مگر اینکه تجویز شود که استراحت لگن داشته باشید ، رابطه جنسی خوب است.

استراحت لگن را می توان برای مواردی مانند ضعف دهانه رحم یا جفت سرراهی تجویز کرد.

با این حال ، یک مطالعه نشان داد که تا 80 درصد مردان نگران "آسیب رساندن به کودک" هستند. ریچموند می گوید ، در صورت لزوم ، شریک زندگی خود را با خود به نزد پزشک خود بیاورید. آنها می توانند اطمینان یک متخصص را گوش دهند که آلت تناسلی آنها کودک را لمس نمی کند.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/09 12:28:42