×

مقاله روند طراحی و ایده و اجرای لوگوی فروشگاه و پخش بازیجو

روند طراحی و ایده و اجرای لوگوی فروشگاه و پخش بازیجو

 

لوگوی برند یک نماد، نشان، علامت گرافیکی است که برای نشان دادن هویت برند استفاده می شود. برند بازیجـو که مخاطب اصلی آن کودکان هستند نیازمند یک لوگوی فانتزی، مینیمال و ساده و صمیمی برای درک و ارتباط بیشتر با کودکان با تصویرسازی تصویری فانتزی از کاراکتر "دایناسور" بود.
     لوگوی بازیجـو به سبک مونوگرام که سادگی و صراحت از ویژگی های این سبک است طراحی شده است. در طراحی مونوگرام از "حرف اول" برند استفاده شد که با حفظ هویت حرف به المان تصویری کاراکتر دایناسور رسیدیم و همینطور کلمه ترکیبی بازیجـو متشکل از دو کلمه ی بازی + جستجو تشکیل شده است و مفهوم جستجو با نزدیک ترین المان به آن که "ذره بین" است با حرف اول برند و کاراکتر ترکیب شده است.
    فرم کلی لوگوی موفق بازیجو با حفظ هویت حرف اول برند، یک کاراکتر کودکانه دایناسور با المان ذره بین که مفهوم نام برند است تشکیل شده است. 

 

بهاره بابائی
کارشناس ارشد گرافیک

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1402/06/30 12:08:21