×

مقاله کودکان و انواع هوش

کودکان و انواع هوش

گاردنر تنها روانشناسی می باشد که توانست انواع ذهن را شناسایی کند شهرت جهانی او به خاطر نظریه هوش چندگانه می باشد که آن ذهن ها عبارتند از :
-  ذهنی که برپایه ریاضیات و برهان و دلیل و منطق استوار است .
همانطور که از اسمش مشخص می باشد این نوع ذهن بیشتر با اعداد و ارقام و نظام منطقی سروکار دارد سازندگان نرم افزار ها ، تراشه ها ، محققان و حسابداران از جمله کسانی هستند که از لحاظ درصد بالای ذهنی در این گروه  جای دارند لازم به ذکر است که کودکان دارای این نوع  اولویت هوشی می باشند زیرا از نظرمواجهه با  کاوش علت و معلول والگوهای عددی  و بحث و جدل های منطقی بسیار باهوش عمل می کنندو موفق نیز می شوند  .
- هوش میان فردی یا هوشی که بر روابط فیمابین استوار می باشد .
این نوع هوش به روابط  اجتماعی اطلاق می شود که فرد بتواند بروابطو تعاملات اجتماعی سالم وخوبی داشته باشد کودکان باز در اولویت این هوش نیز قرار دارند برای اینکه  علاوه بر داشتن توان کنار آمدن با همسالان و همکلاسی های خود قدرت تشخیص احساسات آنها و همچنین درک نیاز های  بزرگسالان را دارا می باشند به طوری که حتی از والدین خود نیز در این زمینه موفق تراند  .
لازم به ذکر است که استفاده از این نوع هوش به دو صورت انجام می گیرد یکی اینکه فرد در راه خیر و نیکی از آن استفاده کند و انسان موفقی شود و دیگری اینکه فرد انصاف  و مروت را کاملا کنار گذاشته و از این هوش در زمینه شربهره جوید و انسان شروری بار بیاید .
- هوشی که وابسته به  تحرکات اندام ها و حرکات جسمی استوار است .
روانشناسان سرچشمه چالاکی و فرزی و تحرکات سریع بدنی را به چیز های دیگر نسبت می دهند ولی گاردنر معتقد است که یک ذهن فعال و فرز و چلاک توان صادرکردن فرمان چابکی و چالاکی به اندام ها را دارد . کودکانی  که در انجام کارهای عملی مانند سرهم کردن ماکت ها و یا بافندگی و ... بیشتر فعال هستند در زمره این نوع ذهن قرار دارند و در آینده  قادرند  به جراح ورزیده و یا ورزشکار و نجار و مکانیک حرفه ای تبدیل شوند .
جالب بدونید صاحبان چنین هوشی دارای استعداد واکنش شجاعانه غریزی فوق العاده ای هستند .
- ذهنی که بر پایه ستون موسیقی استوار است .
ذهنی که توان تشخیص و ادراک ریتم ها و ملودی های گوناگون از همدیگررا دارا باشد .
زمانی که کودکی بتواند دو قطعه موسیقی نسبتا شبیه به هم را از هم تفکیک کند دارای چونین موسیقی می باشد و گرایش به آن منجر به انتخاب مسیر زندگی نیز می شود . بزرگسالانی هم هستند که با وجود اشتغال به شغلی دیگر از این نوع هوش برخودار بوده و  به موسیقی نیز می پردازند مثلا می توانند ترانه ها را به طور کامل صحیح بخوانند .
-  ذهنی که برپایه خلع و فضا و حجم استوار است .
دارندگان این هوش قادرند تصورات ذهنی مانند خلق تصاویر سه بعدی و دوبعدی  و تخیلات قوی داشته باشند و فنون حرفه هایی مانند هنر و عکاسی را بهترفرا می گیرند .
کودکانی که از این بهره هوشی برخودارند می توانند مفهوم تصویری را به بهترین وجه ادراک کرده و برای بقیه بیان کنند . 
- هوشی که درون کاو بوده و درون نگری پایه مستحکم آن می باشد .
هوشی که بیشتر با درون فرد سرو کار دارد ویژگیهای ذهن درون کاو عبارتند از : کلنجار رفتن با خود - درون نگر – رعایت نظم و انظباط فردی - متکی به خود - میل گرایش به اهداف واضح و روش می باشد
دلایل وجود چونین خصوصیاتی این است که ذهن در حوزه شخصیت درونی ونگرش به باطن فرد فعال می باشد کودکانی که از این هوش عالی برخوردارند توانایی تشخیص درجات احساسات بخصوصی بوده و از قدرت درک و پذیرش قابل توجهی برخودارند و در آینده ازگرفتار شدن در مشکلات اجتماعی به دلیل داشتن این توان بلقوه ذاتی به دور خواهند بود و زندگی موفق تری خواهد داشت .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/08/16 11:30:24