×

مقاله لغزش زمین چیست

لغزش زمین چیست


قبل از وقوع زلزله ادواری ترک هایی در سنگها و لایه پوسته زمین ایجاد می شود همه آنها در یک جهت خاصی رخ می دهد  بعد از آن زمین لرزه درست در امتداد همان شکافها ایجاد  شوده و امتداد می یابد .

 در مورد علائم غیر طبیعی مانند مشاهده شدن اشیاء براق در شبهای قبل از رخ دادن زمین لرزه نیز اطلاعات زیادی به دست آمده که این اشیاء در جهت جنوب به حرکت در می آیند و ناگهان به طرف شرق تغییرجهت

می دهند .

حیوانات نیز در زمان وقوع زلزله از خود حرکت هایی خاصی ایجاد می کنند حیواناتی اهلی مانند الاغ و خرگوش به سمت سر بالایی حرکت می کنند آنها هرگز به سمت سراشیبی نمی روند و در ماهی ها مرگ دسته

جمعی و بدون دلیل و

در پرندگان اهلی مانند اردک و غاز که در جهت پرتوها تابش امواج ماوراء صوت قرار دارند سوختگی امحاو احشاء داخل بدن رخ داده و مرگ اطلاع داده شده و حیواناتی که در منزل نگهداری می شوند مانند سگها به

شدت پارس می

کنند و دچار اضطراب می شوند و گربه های خانگی با بدن خود را به شکل گلوله جمع می کنند ویا در ظروف گود مثل سطل پناه می گیرند و از خود رفلکس نشان می دهند.

زمین لغزشی به چه معناست ؟

جنبش بخشی از مواد تشکیل دهنده کره زمین از یک شیب به طرف پایین را لغزش زمین اطلاق شده و یا پایدار نبودن شیب می گویند . توپوگرافی عمدتا کوهستانی ایران – فعالیت زمن ساختی و لرزه خیزی زیاد –

وضعیت متنوع

زمین شناسی و اقلیمی – شرایط طبیعی برای ایجاد شدن طیف گسترده ای از زمین لغزه ها را ایجا می کند در این وسط کوه پایه های تهران به علت همجوار بودن با یک سامانه گسل فعال ، وضعیت مناسب رویداد لغزش

را دارد .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/27 22:46:08