×

مقاله هوش چیست؟

هوش چیست؟

فرد باهوش کسی است که دارای تفکر انتزاعی باشد، بتواند مسائل را از راه شهودی حل کند، بتواند با موقعیت های جدید سازگار شود، از تجربه ها یاد بگیرد و بتواند برای رسیدن به هدف خود تمرکز داشته باشد و از توانایی های خود به خوبی استفاده کند.

انواع هوش:

دانشمندان هوش انسان را به چند دسته تقسیم می کنند. یکی از این تقسیم بندی ها مربوط به گاردنر است. از نظر او هوش دارای انواع زیر است:

1-   هوش زبانی یا شناختی: مثل توانایی کاربرد خزانه لغات یا همان هوش کلامی.

2-   هوش موسیقی: مانند موسیقی دانان بزرگ.

3-   هوش فضایی: مثل پیکاسو.

4-   هوش بدنی جنبشی: مثل ورزشکاران ماهر و بندبازان.

5-   هوش درونی فردی: هوش مربوط به آگاهی فرد از خودش.

6-   هوش منطقی ریاضی: مثل فیلسوف ها و ریاضی دانان.

7-   هوش میان فردی: یعنی هوش مربوط به شناخت دیگران.

هوش


آیا هوش انسان ها در طول زندگی ثابت می ماند؟

هوش افراد از 2 نوع هوش تشکیل شده است:

1-   هوش وراثتی  2- هوش وابسته به محیط

هوش وراثتی یا سیال تا حدود 14 سالگی افزایش می یابد و از 15 تا 20 سالگی بدون تغییر باقی می ماند.

اما هوش وابسته به محیط یا هوش متبلور از طریق یادگیری و کسب مهارت تا حدود 40 سالگی رشد می کند و از آن پس رو به کندی می رود.


چاپ
نویسنده: علی علیجانیها
تاریخ انتشار: 1393/01/22 16:12:50