×

مقاله چگونه با افراد خانواده ی خود رفتار کنیم.

چگونه با افراد خانواده ی خود رفتار کنیم.


اکثر پدر و مادر ها به خوبی سعادت فرزندشان را می خواهند  و آنچه را که به نظرشان برای این مساله صحیح و درست است انجام می دهند و در صورت لزوم حاضرند از همه چیزشان بگذرند ولی غافل از این هستند که در برخی از موارد تصمیم و اعمالشان نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است زیانبار هم باشد.

این نکته رو همیشه به خاطر بسپارید در مورد مسایل اجتماعی  لازم نیست همه چیز را خودمان تجربه کنیم و می توانیم از تجربه های والدین خود استفاده کنیم و کسانی که از تجربه ی ایشان و دیگر افراد جامعه استفاده نمی کنند محکوم به تکرار هستند.


همیشه به نظر پدر و مادر و حتی دیگران احترام بگذارید و این نکات را به خاطر بسپارید:

صحبت های او را قطع نکنید

از خود رفتاری یا حرکتی نشان ندهید که وی فکر کند او را مورد تمسخر قرار می دهید.

از به کار بردن کلمات سبک و بلند کردن صدا بپرهیزید.

گفتار زیبا همیشه معجزه می کند.

با استدالال و منطق نظرات خود را ابراز کنید.

اگر طرف مقابل شما منطقی نیست با وی بحث استدلالی نکنید.

 

زمانی که پدر و مادرتان عصبانی هستند کاری به کارشان نداشته باشید تا به حالت عادی بازگردند.

والدین گاهی بی انصافی می کنند و این کار آن ها شما را عصبانی می کند هنگامی که یکی از شما عصبانی است هیچگاه به بی انصافی آن ها اشاره و انتقاد نکنید.

اگر نمی توانید با والدین خود صحبت کنید  و یا آن ها از صحبت کردن با شما عصبانی می شوند سخنان خود را بنویسید و به آن ها بدهید.

بساری از پدر و مادر ها همه چیز خود را صرف فرزندشان می کنند الا وقت خود را!

اگر پدر و مادر شما با هم به مشاجره پرداختند آن ها را تنها بگذارید.

هر روز از والدین خود بپرسید چه کمکی می توانم به شما بکنم؟

بیشتر اوقات از آن ها تشکر کنید.

 


چاپ
نویسنده: ع. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/14 18:04:59