×

مقاله عملکرد های مناسب در برابر رفتار های ناهنجار کودکان

عملکرد های مناسب در برابر رفتار های ناهنجار کودکان












متداول ترین اختلالات رفتاری در نونهالان :

اطاعت نکردن ، مقابله با قدرت بزرگترها  ، عمل تهاجمی بین خواهر و برادر ، خشم وکج خلقی  ، از زیر کار در رفتن و بی مسولیتی  ، کارهای یواشکی انجام دادن ، از بین بردن و شکستن وسایل  ، بی ادبی  در برابر خانواده ودوستان و اقوام و انواع سرقت های ریز

از جمله اختلالات رفتاری دیده شده در کودکان می توان به چند نمونه اشاره کرد :

رفتارهای فریبانه و دروغ گفتن . رفتار ناهنجار دروغ گویی کودک از جنبه خیالبافی او نشعت می گیرد او از این روش برای قول زدن اطرافیان به  منظور دست یافتن به هدفش استفاده می کند عمده ترین این  دروغ گویی های کودکان بستگی به اینکه انها کلیات رادر نظر می گیرند و یا می خواهند مطلب را پیچیده نشان بدهند و یا بزرگتر انها کردار نا درست دارداگر کودک خود را مجبور به گفتن مسائل ریز کار نادرستی را که انجام داده بکنند عموما کودک خود به خود به سوی دروغگویی سوق داده می شود به اضافه تعدادی ازکودکان دروغ را فرا می گیرند چون  به این طریق آنها از سرزنش و کتک در امان بمانند کودکی که رفتار زشت تقلب را مرتکب می شود دلیل آن بیم داشتن از آوردن نمره کم و حراس از زندگی است آموزگارانی که عموما روش تدریس خود را باب میل دانش آموزان ونسبت به توان و ذهن آنها انجام می دهد تا حد چشمگیری از تقلب آنها می کاهند .

 برای مرتکب شدن به عمل دزدی غالبه علت ومعلولی وجود دارد آموزگاران باید درصدد کشف علت دزدی در کودکان بر آیند بنابر این درمان و بر طرف کردن این مشکل برای مربیان  بسیار راحت خواهد بود کارشناسان بر این باورند که هرگز کودک را مجاب به توضیح  علت دزدی خود نکنند و یا در حضور جمع کودک را دزد خطاب نکنند و یا به انها بهتان دزدی نزنند چون این روش نه تنها به کودک کمک نمی کند بلکه موجب درونگرایی و احساس طرد شدگی او خواهد شد

زود رنجی و حساسیت خیلی زیاد

بین کودکان دبستانی این رفتار ناهنجار زود رنجی خیلی رایج  هست روانشناسان سن 11 سال را اوج حساسیت پسران میدانند ودوره  بلوغ را هم برای دختران اعلام کردند کودک از طریق حساسیت و زود رنجی می تواند بر عمل کرد والدین تاثیر گذاشته و نظر موافق آنها را جلب کند تا زمانی که کودک از این حربه بتواند اوضائ را بر وفق مراد خود تغییر دهد از این روش استفاده می کند و و این خوی بد در او تغییر نخواهد کرد  

نمونه هایی از اختلالات رفتاری در نونهالان می توان به کم رویی و حسادت و ترس و اضطراب و خشم نیز اشاره کرد . عملکرد های مناسب در مدارس و منازل می تواند نقش بسیار مهمی در جلو گیری از ارتکاب کودکان به ناهنجاریهای رفتاری ایفا کند .

 
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/08/16 21:06:08