×

مقاله ایمنی اسباب بازی در خانه

ایمنی اسباب بازی در خانه


ایمنی اسباب بازی در خانه

در سال 2013، حدود 256700 آسیب ناشی از اسباب بازی در ایالات متحده رخ داد.

برای ایمن نگه داشتن فرزندتان در خانه:

برچسب‌های ایمنی که می‌گویند اسباب‌بازی غیرسمی است را بررسی کنید

محصولاتی را با برچسب انجمن تست و مواد آمریکا (ASTM) جستجو کنید

بازی هایی را انتخاب کنید که با توانایی ها، سن و علاقه فرزندتان مطابقت داشته باشد

با یادآوری‌های اخیر اسباب‌بازی‌ها به‌روز باشید

اخبار

به کودک خود یادآوری کنید که بعد از زمان بازی تمیز کند تا از تصادف جلوگیری شود

اسباب بازی ها را از نظر خطرات ایمنی، لبه های نوک تیز و قطعات شکسته بررسی کنید

اگر کودک شما زیر 3 سال سن دارد از اسباب بازی هایی با قطعات ریز خودداری کنید

یک تستر قطعات کوچک بخرید تا مطمئن شوید اسباب بازی ها خطر خفگی ندارند

منبع: وزارت صحت عامه

Toy Safety at Home

In 2013, there were approximately 256,700 toy-related injuries in the U.S.

To keep your child safe at home:

Check for safety labels that say the toy is nontoxic

Search for products with the American Society for Testing and Materials (ASTM) tag

Choose games that meet your child's abilities, age, and interest

Stay up to date with recent toy recalls

NEWS

Remind your child to clean up after playtime to prevent accidents

Examine toys for safety hazards, pointed edges, and broken pieces

Avoid toys with tiny parts if your child is under 3 years old

Buy a small parts tester to make sure toys don't pose a choking hazard

Source: Department of Public Health

ماه دسامبر ماه اسباب بازي و هدیه هاي ايمن براي کودکان نامگذاري شده است. 
علت اين نامگذاري اين است که در این ماه کودکان بیشتر از همیشه هدیه که اغلب اسباب بازي است دریافت میکنند و تقریبا از هر ده آسیب چشمي که منجر به بستري در اورژانس ميشود يك مورد مربوط به اسباب بازي ميباشد. آکادمي چشم پزشکي آمريکا در راستاي آگاهی بخشیدن به والدین این ماه را ماه اسباب بازيهاي ايمن براي کودکان نامگذاري کرده است.

براي محافظت از کودکان خود همیشه قبل از خرید اسباب بازی ها را حتما بررسی کنید. سعی کنید از اسباب بازی هایی با لبه های تیز، قطعات کوچک زیاد یا قطعاتی که به راحتی جدا می شوند اجتناب کنید. 
(مخصوصا اگر برای نوزاد یا کودک نوپا باشد) اطمینان حاصل کنید که سن و سطح مهارتی که روی اسباب بازی مشخص شده است با سن و سطح مهارت کودکی که برایش خرید می کنید مطابقت داشته باشد و از خرید اسباب بازيهايي كه داراي پرتاب کننده هستند مانند کمان یا تفنگ خودداري کنيد.چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/10/04 14:35:11