×

مقاله چرا در بارداری احسات جنسی کم می شود؟

چرا در بارداری احسات جنسی کم می شود؟

ریچموند می گوید: "بارداری برای همه زنان تجربه منحصر به فردی است." او در فرهنگ های غربی خاطرنشان می کند ، اغلب به ما گفته می شود که یکی از دو افراط را احساس خواهیم کرد. "شما احساس فوق العاده یا وحشتناکی خواهید کرد ، یا درخشان هستید یا پرت می کنید."

با تغییر سریع هورمون ها و عادت به جسمی جدید ، تغییرات زیادی وجود دارد که می تواند میل را پیچیده کند. بر اساس چندین مطالعه ، بسیاری از زنان در سه ماهه سوم کاهش علاقه ، راحتی و میل خود را نشان می دهند. و در حالی که خستگی و تهوع صبحگاهی ممکن است بگذرد ، برخی از سد راه ها ممکن است به ذهنیت شما مربوط شود.

بوئلر می گوید: "ما هنوز تصورات قدیمی درباره مادر اولیه و مناسب بودن داریم و ارتباط جنسی و بارداری موضوعی پر از سر و صدا است." "اگر [شریک زندگی شما] احساس سکسی نمی کند ، از او بخواهید ... به ایده های [مادرش] خود نگاه کنید. قبل از بارداری ، در حین و بعد از آن ممکن است یک مادر باشید و یک موجود جنسی باقی بمانید. "

وی اضافه می کند که بارداری همچنین ممکن است یک زمان اکتشاف روانی و جنسی برای فرد باردار و شریک زندگی او باشد.

ممکن است دیگر آنچه را برای روشن کردن استفاده می کردید پیدا نکنید. این ممکن است فقط مربوط به سلیقه های مختلف باشد (مانند هوس غذای موقتی) و آزمایش اینکه ببینیم چه عواملی دارد.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/09 12:39:31