×

مقاله عوامل مؤثر در تقویت هوش جنین

عوامل مؤثر در تقویت هوش جنین


خصایص انسان از دورانی که هنوز جنین بوده و دو سال ابتدای زندگیش شروع می شود و ارزش آموزش و تربیت درست در این دوره زندگی بیشتر به چشم می آید.
جالب توجه است که کودکان را می توان از دوران جنینی روی هوش و ذکاوت آنها کار کرد و آنها را به کودکان تیز هوش مبدل کرد.
طبق تحقیقات محققان جنین تا سه سالگی از سیستم عصبی فوق العاده ای برخوردار است که او را قادر به ثبت حرکات و مزه ها و تصاویر و صداها و بوها می کند . جنین 7 ماهه دارای بیشترین سلول مغزی می باشد که این سلولها در صورت فعال نبودن از ماه هشتم شروع به از بین رفتن می کنند تحریک سلول های هر کدام از بخش های بدن نوزاد باعث تقویت آن بخش عصبی شده و از بین رفتن سلول های آن بخش جلوگیری می شود و کودک از هوش و یاد گیری بیشتری برخوردار خواهد بود .
از هیجده ماهگی جنین صدای قلب مادر را می شنود اگر صدایی غیر از ریتم صداری قلب مادر ایجاد شود این صدا توجه نوزاد را به خود جلب می کند  . مغز نوزاد دارای قسمت های مختلفی است که هر کدام با فعالیت های خاصی ارتباط دارد برای مثال فهم صدای موسیقی با درک و متن موسیقی از دو قسمت مجزا تشکیل شده است . پس باید با کودک تمرین هایی به عمل آورده شود تا سلول های عصبی در مغز کودک فعال شده و ارتباط بین سلول های مغز تقویت شود .
روش هایی وجود دارد که بتوان به کمک آنها از بین رفتن سلول های مغزی کودکان جلوگیری به عمل آورد .
1 : ایجاد موسیقی ؛ مانند پخش آهنگ
2 :  ایجاد صدا ؛مانند صحبت کردن با جنین
3 : ایجاد لمس ؛ مانند حرکاتی ریتمیک و ضربه زدن
4 : ایجاد نور و روشنایی ؛ چند بار خاموش و روشن کردن چراغ قوه .
رژیم های غذایی که بیست درصد در تقویت هوش جنین تاثیر دارد عبارتند از میوه های تازه و سبزیجات و غذاهای که از کلسیم زیادی برخودار هستند .
 فعالیت هایی که برای مادر باردار خوب است انجام دهد ورزش هایی مانند یوگا که انتقال مواد غذایی در رگها و خون رسانی به جنین و به فعالیت واداشتن سلول های مغز جنین می شود .
عواملی که رسیدن اکسیژن به جنین را تا پانوزده درصد کم می کند عبارتند از :
1 : داشتن استرس
2 : نداشتن استراحت کافی
3 : کشیدن سیگار توسط مادر باردار
4 : حضور داشتن مادرباردار در محیط های آلوده شیمیایی .
چگونه هوش واستعداد را در کودکان افزایش دهیم ؟
می توان هوش نوزاد را از همان بدو تولد افزایش داد و به او کمک کرد تا استعداد های بلقوه او شکوفا شود تا بتوانند در رویارویی با چالشهای زندگی موفق شوند . 
1 : از طریق  ورزش می توان به کودک آموزش داد تا بتواند به کمک حواس پنجگانه خود دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسد .
2 : صحبت کردن والدین با نوزاد به این صورت که نام نوزاد را صدا کنند در اوایل امکان دارد نوزاد به صدا بی تفاوت باشد ولی رفته رفته توجه او را به خود معطوف کرده و عکس العمل هایی از او را شاهد خواهید بود .
3 : خرید اسباب بازی های رنگارنگ موجب کسب مهارت نوزاد در باره رنگ ها و اجسام می شود.چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/07/02 10:11:55