×

مقاله بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب کودکان از تولد تا پنج‌ماهگی

بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب کودکان از تولد تا پنج‌ماهگی

ماه اول و دوم پس از تولد، کودک علاقه به فعالیت‌های عضلانی، لگدزدن، برگشتن، غلتیدن، تکان دادن دست‌ها و سایر حرکات شناخته بدنی دارد. در یک ماهگی جغجغه را لمس می‌کند و زود می اندازد. در ۲ و نیم ماهگی می تواند جغجغه را تکان دهد و یکی از سرگرمی‌های او بیرون آوردن صداهای مختلف از حنجره است. از حدود ۲ یا ۳ ماهگی بازی اکتشافی که به صورت بازی با انگشتان است آغاز می شود. او از ۱ تا ۴ ماهگی صدا و رنگ را کشف می کند. . -️کودک هنگامی به اسباب بازی نگاه خواهد کرد که اسباب بازی در معرض دید او قرار گیرد. از سه ماهگی به بعد علاقه‌اش به اسباب بازی شدیدتر خواهد شد. کودک شما تلاش می‌کند با حرکت هر دو دست، اسباب بازی را به سوی خود بکشد و با آن تماس ایجاد کند. در این سن می توانیم یک جسم حرکت کننده را روی تختخواب بچه آویزان و تصاویر رنگی را در اتاقش قرار دهیم. یک جغجغه یا اسباب‌بازی به آرامی در کنار چشمان کودک حرکت دهید به طوری که چشمان وی مسیر حرکت اسباب بازی را دنبال کند. به کودک اجازه دهید یک شی ء (جغجغه، پیمانه پلاستیکی و...) را که در دستانش می باشد چنگ بزند، به صدا درآورد و آن را تکان دهد. این کار موجب سرگرمی کودک می شود. . -️کودک در ۴ و نیم ماهگی هر شی ء را که می بیند و در دسترسش قرار دارد برمی‌دارد، به طرف دهان می‌برد، می‌مکد، تکان می‌دهد و پرت می‌کند. اشیای مختلفی (مانند قطعات و پیمانه ها...) در اختیارش قرار دهید تا آن ها را بگیرد. از آن جا که کودک احتمالاً دوست دارد این اشیا را در دهان قرار دهد، پیشاپیش از اندازه و تمیز بودن آن ها، که قابل بلعیدن نباشند، اطمینان پیدا کنید. با تکان دادن یک جغجغه در پشت سر کودک، به او اجازه برگشتن و گرفتن آن را بدهید.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/07 11:18:55