×

مقاله بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب کودکان از پنج تا هفت‌ماهگی

بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب کودکان از پنج تا هفت‌ماهگی

در پنج ماهگی بررسی اسباب بازی‌ها با چشم، خیره شدن به دست‌ها و زیاد شدن حرکات صدایی موجب تفریح و لذت کودک است. وقتی که مکعبی در دسترس کودک قرار می‌گیرد، با خوشحالی آن را می‌گیرد. -️در ماه ششم خندیدن، پرتاب کردن اسباب‌بازی‌ها و لذت بردن از صدای به زمین خوردن آن‌ها و کشیدن اسباب بازی‌ها به طرف خود، اگر به نخ بسته شده باشند، کودک را به وجد می‌آورند. کودک در این سن به مدت پنج تا ده دقیقه می‌تواند خودش را با اسباب بازی‌هایش سرگرم کند و اشیا را از یک دست به دست دیگر انتقال بدهد. او علاقه زیادی دارد که به همه چیز دست بزند. می‌خواهد همه‌چیز را در دهان بگذارد؛ اسباب‌بازی‌ها را از طریق نگاه کردن، لمس کردن، در دهان گذاشتن و به زمین زدن کشف کند. بنابراین، اجازه دهید که کودک با وسایل معمولی خانه مثل بشقات، قابلمه، قاشق، روزنامه، پارچه و مانند آن‌ها بازی کند. همچنین صورتش را با کشیدن ملحفه مخفی می‌کند و سپس آن را کنار می‌زند. -️در هفت ماهگی، دست کاری اشیای محیط زندگی، مچاله کردن کاغذ، بازی با قاشق و فنجان، برداشتن کلاه از سر، پایین کشیدن جوراب‌های خود، بازی با آب، خنده و دست تکان دادن و فریاد کشیدن در مقابل افراد آشنا و سر را برای مخفی شدن و بازی کردن گرداندن، از انواع بازی‌های این سن است. کودک در این سن می‌تواند اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر بدهد، آن را بیندازد و نگاه کند که کجا می‌افتد؛ اسباب‌بازی را روی سطحی که تولید صدا می‌کند، به حرکت درآورد و از میان اسباب بازی‌ها، اسباب بازی‌های حرکت دار و صدادار را ترجیح می‌دهد. اسباب بازی را با یک تکه نخ طوری متصل کنید که کودک بتواند آن را در طول اتاق، میز یا تختخواب بکشد. کودک در هفت ماهگی دستش را زیر شیر آب می‌گیرد و از ریزش آب بر روی آن لذت می‌برد.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/07 10:48:32