×

مقاله نمونه های طرح بافندگی فرش باف

نمونه های طرح بافندگی فرش باف
ما در اینجا نمونه های طرح های گلیم بافی را قرار دادیم تا شما با پرینت کردن و به راحتی برای بافت دست باف خود استفاده نمایید . توجه داشته باشید هر خانه رنگی با توجه به ضخامت نخ شما بین 6تا10 رج بافت میشود. 
چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1402/10/11 13:02:17