×

مقاله بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب برای کودکان ۱ تا ۲ ساله

بازی‌ و اسباب‌بازی‌های مناسب برای کودکان ۱ تا ۲ ساله

-در حدود ۱۲ ماهگی به بعد هرچه در محدوده دست کودک قرار گیرد آن را به اطراف می کوبد. این عمل تا ۱۵ ماهگی به اوج خود می رسد و در حدود ۱۸ ماهگی تقریبا از بین می‌رود. -️کودک بین ۱۳ الی ۱۸ ماهگی از «دالی کردن» بسیار لذت می‌برد و می تواند «قایم باشک» بازی کند. اسباب‌بازی‌های چرخ دار را هل می‌دهد و می‌کشد. -️کودک از ۹ تا ۱۳ ماهگی بیش‌تر به اسباب بازی توجه می‌کند تا به هم بازی؛ چون کودک در این دوره به اسباب‌بازی اهمیت زیادی می دهد. در این سن گرایش به دعوا بر سر اسباب‌بازی در کودکان دیده می‌شود. -️در ۱۴ ماهگی کودک با ماشین بازی کرده و صدایی شبیه آن را ایجاد می کند. -️کودک در ۱۵ ماهگی ممکن است اصرار ورزد که بایستد و تنها برای مدت کوتاهی به مکعب‌ها دقیق شود. معمولاً به هیچ گونه فعالیتی برای ساختن چیزی مبادرت نمی ورزد، بلکه فقط مکعب‌ها را برهم می‌زند و یا این‌که آن‌ها را برای پدر و مادرش می آورد. -️در ۱۶ ماهگی کودک با عروسک بازی می کند، برایش لالایی می خواند و می خواباند. -️در۱۷ ماهگی کودک در خیالش با ماشین بازی می کند و یا خود را به جای ماشین فرض کرده و عقب عقب می رود. -️در ۱۸ ماهگی میخ را در سوراخ می‌کند، یک دفعه دو الی سه ورق می زند (نمی‌تواند به صورت تک تک ورق بزند)، مداد را در دست گرفته و به خوبی خط می کشد، ۲ الی ۳ مکعب را روی هم می‌گذارد. -️در ۱۲ الی ۱۸ ماهگی کودک اشیایی را که کاربرد و ویژگی یکسان دارند، در کنار هم قرار می دهد. در حدود ۱۸ ماهگی می تواند با مداد خطوط عمودی و افقی رسم نماید. -️کودکان در ۱۸ ماهگی می‌توانند با مکعب های اسباب بازی دو عدد را به یکدیگر متصل کرده و در ۲ سالگی ۶ عدد را به یکدیگر متصل نمایند. -️کودک در ۱۸ ماهگی می تواند راه برود و عروسکش را همراه خود ببرد، با کمک مادرش با لگو قطار، ماشین، هوایپما و... درست کند و صدای آن ها را درآورد، اگر اسباب بازی دلخواهش را کودک دیگری بردارد، با زور و داد و فریاد از آن ها می گیرد و با پای خود توپ را کنار می زند. -️در ۱۸ و نیم ماهگی از سر وصدای سکه های پول خیلی خوشش می آید و آن ها را داخل کیف کرده و دوباره بیرون می آورد. -️در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی هل دادن یک اسباب بازی چرخ دار به کودک نوپا احساس ایمنی می دهد. وقتی می نشیند دوست دارد با دست هایش که مهارت بیش تری یافته اند کاسه ها و پیاله ها را داخل هم بگذارد. در این سن، از جعبه موزیک و خاک بازی لذت می برد. سطل، آب پاش و تشتی آب یا شن بازی در اختیارش بگذارید. -️در ۲۴ ماهگی کودک به همه‌چیز دست می‌زند، به همه جا می‌رود، سر و صدا می کند، همه چیز را به هم می‌ریزد و جابه جا می‌کند. یک اسب یا قطار چوبی که دنبال خود بکشد و قطعات ساختمان سازی و یک کامیون یا کمپرسی که چیزی پر کند و خالی کند برای کودک مفید است.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/03/30 16:00:12