×

مقاله با بی منطقی های کودک چه کنیم؟؟؟

با بی منطقی های کودک چه کنیم؟؟؟

حدود ۸۰ در صد از خواسته های کودک شما منطقی است. به خواسته های منطقی او از همان ابتدا با روی گشاده پاسخ دهید. اما در مقابل خواسته های غیر منطقی اش بایستید و هرگز تسلیم نشوید. همان گونه که در مقابل خواسته های او مبنی بر را نندگی در جاده تسلیم نمی شوید.


این نادیده گرفتن سنجیده شما، ” اصل خاموشی ” است، که باید به نکاتی در آن توجه کنید:
۱٫ در کودک زیر شش سال استدلال، کمتر در او تاثیر می گذارد، ابتدا از روش” حواس پرت کردن ” استفاده کنید و برای کودک بالای شش سال ابتدا استدلال بیاورید.


۲٫ در صورت عدم تاثیر این دو روش بی توجهی کنید؛ حتی اگر بگرید، قشقرق راه بیاندازد و چینی مورد علاقه شما را بشکند.

۳٫ در مواردی که امکان داشته باشد، از ” نه” مشروط استفاده کنید، برای مثال وقتی قبل از غذا شیرینی می خواهد، به او بگویید: شیرینی قبل از غذا جلوی اشتهایت را می گیرد؛ اما بعد از غذا می توانی از آن استفاده کنی.

۴٫ از اصل خاموشی در منزل استفاده کنید تا احتمال تسلیم پذیری شما کمتر شود. استفاده از این اصل در فروشگاه یا مهمانی به جهت داوری بفیه در مورد سنگدلی شما یا به هم زدن آرامش بقیه مهمان ها، شما را تسلیم خواهد کرد.
 ( برای جلوگیری از قشقرق کودک در فروشگاه ، پیش از خروج از خانه، فهرست خرید خود را به او نشان دهید و از کودکتان بخواهید او نیز نام دو نوع خوردنی اش را بگوید و در فهرست اضافه کنید. این کار او را آماده می کند تا در فروشگاه بیش از آن دو نوع، چیزی از شما نخواهد.)

۵٫ بی توجهی شما باید در همه ابعاد باشد؛ یعنی کلام را ترک کنید؛ در چهره نگرانی نداشته باشید؛ در اتاق از این سو به آن سو حرکت نکنید؛ دستهایتان را روی گوش ها قرار ندهید؛ سرتان را با دست ها نگیرید؛ با خواهر یا برادرش دعوا نکنید و .. تمام این رفتارها، امید تسلیم پذیری شما را در او بیشتر می کند.
اگر تحمل گریه های عصبی اش را ندارید، او را به اتاق دیگری ببرید و بگویید در آن جا بگرید. اگر احتمال خطری برایش نیست شما می توانید اتاق را ترک کنید. 

۶٫ برای اثر گذاری اصل خاموشی ، همه اعضای خانواده باید با هم همراه باشند. اگر شما بی توجهی کنید و در همان زمان دیگران به او توجه کنند، اصل خاموشی تاثیر نخواهد داشت.
تاثیر نادیده گرفتن سنجیده به این جهت است که فرزند شما می فهمد با گریه و قشقرق نمی تواند شما را تسلیم کند و خلع سلاح می شود. او می فهمد که سلاح گریه و قشقرق، برندگی اش را از دست داده است. 

توصیه می کنم در نخستین موردی که از این اصل استفاده کردید، پس از آرام گرفتن کودک، او را به مشابه خواسته اش برسانید و به او بگویید که وقتی گریه نمی کند، دوست داشتنی تر است.
پس از آرامش کودک، هرگز از جمله ای چون « دیدی با گریه نمی توانی به خواسته ات برسی» یا « دیدی گریه فایده ای ندارد » و… استفاده نکنید. با این گونه جمله ها او را تحقیر می کنید و به موضع لج می کشانید.


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/09 05:38:45