×

مقاله برطرف کردن کج خلقی های صبحگاهی

برطرف کردن کج خلقی های صبحگاهی

یکی از سهل ترین و ابتدایی ترین گام ها برای آسان تر ساختن زندگی با کودکان این است که یک برنامه بدون شتاب را برای صبح ها در نظر بگیریم. در صورتی که از برنامه ای شلوغ و پر جنب و جوش استفاده کرده باشید تصور داشتن صبحی همراه با آرامش مشکل خواهد بود. اما به شما اطمینان می دهم که با ایجاد چند تغییر کوچک می توانید صبحتان را به صبحی آرام و دلپذیر تبدیل کنید.

زمان مشخص و مناسبی را برای خوابیدن خود و فرزندانتان مشخص کنید. در این صورت هنگام صبح احساس کج خلقی و عصبانیت نخواهید کرد. و با بیدا شدن در زمان مناسب برای آماده شدن وقت زیادی خواهید داشت و مجبور نخواهید بود با عجله و شتاب به کارهایتان برسید. صبح ها حداقل یک ساعت طول خواهشد کشید تا همه اعضای خانواده آماده شوند صبحانه بخورند و به انجام کارهای ضروری برسند.

مسولیت فرزندان را بین والدین تقسیم کنیم.

به کودکانتان بیاموزید تا از شب قبل لباس هایشان را آماده کنند بدین ترتیب وقتتان را برای پیدا کردن جوراب یا لباس یا کفش گمشده هدر نخواهید داد.

گرچه این کار در ابتدا وقت زیادی خواهد گرفت لیکن خودکفایی خود اتکایی را در فرزندان تقویت می کند. در حود ۶-۷ سالگی کودکان قادرند لباس بپوشند و صبحانه خود را آماده کنند. اغلب کارهایی را که کودکان از عهده انجام آن برمی آیند به خودشان محول کنید و از فرزندان بزرگتر بخواهید تا خواهر یا برادر کوچکتر خود را یاری دهند.

کودکانی که ناهارشان را با خود به مدرسه می برند می توانند آن را از شب قبل آماده کرده و در یخچال نگه داری کنند.

برای انجام تکالیف مدرسه در شب قبل اصرار داشته باشید. در این صورت کودک برای تکالیف نیمه کاره خود گریه نخواهد  کرد یا برای اتمام آن عجله نمی کند.

یک برنامه برای استفاده از تلفن در نظر بگیرید از هرگونه تماس تلفنی به غیر از مواقع ضروری خودداری کنید. از اقوام و دوستان خود بخواهید تا قبل از ساعت ۹ فقط برای کارهای ضروری با شما تماس بگیرند.

تلویزیون رادیو وی سی دی را در صبح خاموش نگه دارید زیرا از عمده وسایلی هستند که در صبح موجب حواس پرتی افراد می شوند.

هر کاری را که برای به موقع رسیدن بچه ها به سرویس مدرسه لازم است انجام دهید. در غیر این صورت گرفتن یک ماشین دیگر روز شما با دشواری و اشک همراه خواهد کرد.

شستن ظرف های صبحانه را در لیست کارهای خود قرار داده و این کار را قبل از ترک خانه انجام دهید در غیر این صورت بعد از بازگشت به خانه مواجه شدن با آن همه ظرف کثیف ناخوشایند خواهد بود.

اگر هر روز صبح با یک مشکل تکراری روبه رو هستید زمانی را برای فکر کردن به اختصاص دهید .

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/18 19:31:46