×

مقاله اهداف کلی از یک اسباب بازی آموزشی

اهداف کلی از یک اسباب بازی آموزشی

اسباب بازي های آموزشی دو هدف عمده دارند: سرگرمی و ديگري توسعه مهارتهای کودکان

1- کودکان دوست دارند که بازي کنند. بنابراين تمام اسباب بازيها به انضمام اسباب بازيهاي آموزشي، براي کودکان جنبه سرگرمي دارند مگر اينکه کودک، خود تمايلي به بازي کردن نداشته باشد.

2 - هدف اسباب بازي هاي آموزشي توسعه مهارتهاي کودکان مي باشد. اما اين هدف براي همگان کاملا واضح  و روشن نيست. بيشتر والدين فکر مي کنند که تنها هدف اسباب بازي ها تفريح و سرگرمي است. آنها نمي دانند که اسباب بازي هاي آموزشي براي کمک به آموزش بهتر کودکان طراحي شده اند. به همين دليل است که در انتخاب اسباب بازي، بيشتر اسباب بازي هايي که جنبه لوکس و فانتزي دارند را براي کودکانشان خريداري مي نمايند.

اسباب بازي هاي علمي :

بازی هاي علمی براي اين گروه سني، دنيايي از علم هستند. اينگونه اسباب بازي ها اين شانس را به کودک مي دهند که دنياي اطراف را کشف کرده و دامنه دانستني هاي خود را افزايش دهند. اما متاسفانه والدين هنگام انتخاب اسباب بازي، کمتر به دنبال خريد اينگونه اسباب بازي ها هستند.

بازي هايی برای آموزش و حل مسئله:

بازی های حل مسئله در اشکال و ابعاد مختلف به وفور در بازار يافت مي شوند. کيفيت و طراحي آنها نيز روز به روز بهتر و متنوع تر مي شود. این بازی ها با توجه به ماهيتي که دارند قدرت تمرکز، تفکر خلاق و منطقي را در کودکان افزايش داده و کودکان را وادار به تفکر مي کنند. کودک با تمرکز بر روي آنها به راحتي قطعه ها را جابجا کرده و آنرا حل مي کند. به طوري که در بعضي مواقع موجب حيرت والدين خود مي شود. بازيهاي حل مسئله بهترين نوع اسباب بازي هاي آموزشي براي کودکان سنين پيش دبستاني هستند. زيرا  آنها چند بعدي و قابل لمس هستند، مدلهاي مختلف براي سنين مختلف وجود دارد و کودک مي تواند به تنهايي و يا با دوستان خود به بازي بپردازد.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/01/23 01:42:27