×

مقاله اسباب بازی مناسب کودکان کم توان ذهنی و جسمی

اسباب بازی مناسب کودکان کم توان ذهنی و جسمی

 

بازی‌هایی برای کودکانی با نیازهای ویژه مانند کودکان با اختلالات طیف اوتیسم، ناتوانایی حرکتی، اختلالات حافظه، کودکان کم توانایی شنوایی و بصری و... طراحی شده‌اند.

این بازی‌ها با هدف تسهیل فرآیند یادگیری و توسعه مهارت‌های مختلف کودکانی با نیازهای ویژه ارائه می‌شوند.

برخی از بازی‌هایی که برای کودکان با نیازهای ویژه طراحی شده‌اند، عبارتند از:


بازی‌های تحرکی: این بازی‌ها شامل تمرینات حرکتی مختلفی هستند که به کودکان با اختلالات حرکتی کمک می‌کنند تا مهارت‌های حرکتی خود را توسعه دهند. برخی از این بازی‌ها عبارتند از تمرینات تعادل، تمرینات بدنی، بازی‌های تعقیب و گریز و ...


بازی‌های شناختی: بازی‌های شناختی شامل بازی‌هایی هستند که به کودکان با اختلالات حافظه کمک می‌کنند تا مهارت‌های شناختی خود را توسعه دهند. برخی از این بازی‌ها شامل بازی‌های حافظه، بازی‌های توجه و تمرکز و بازی‌های تشخیص و تفکر هستند.


بازی‌های تعاملی: بازی‌های تعاملی شامل بازی‌هایی هستند که به کودکان با اختلالات اجتماعی کمک می‌کنند تا مهارت‌های اجتماعی خود را توسعه دهند. برخی از این بازی‌ها شامل بازی‌های نقش‌آفرینی، بازی‌های گفتاری و بازی‌های همکاری و تعامل هستند.


بازی‌های ساخت و ساز: بازی‌های ساخت و ساز شامل بازی‌هایی هستند که به کودکان با نیازهای خاص کمک می‌کنند تا مهارت‌های خلاقانه خود را توسعه دهند و با مواد خام مختلفی مانند لگو، قطعات چوبی، پازل و ... ساخت و ساز کنند.


بازی‌های بصری و شنوایی: بازی‌های بصری و شنوایی شامل بازی‌هایی هستند که به کودکان کم توانایی بصری و شنوایی کمک می‌کنند تا مهارت‌های بصری و شنوایی خود را توسعه دهند. برخی از این بازی‌ها شامل بازی‌های تشخیص شکل و رنگ، بازی‌های موسیقی و صدا، بازی‌های تصویری و غیره هستند.


همچنین، بازی‌های کامپیوتری و برنامه‌های آموزشی نیز برای کودکان با نیازهای ویژه طراحی شده‌اند که می‌توانند به کودکان با اختلالات طیف اوتیسم، کودکان ناتوانایی حرکتی و کودکان با سایر نیازهای ویژه کمک کنند.


در کل، برای کودکان با نیازهای ویژه، بازی‌هایی با انواع مختلفی وجود دارند که با توجه به نیازهای آن‌ها و با کمک متخصصان می‌توان مناسب‌ترین بازی را برای آن‌ها انتخاب کرد.

 

 

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1402/05/02 11:25:04