×

مقاله احتمال شکستگی مچ دست در کودکان چاق

احتمال شکستگی مچ دست در کودکان چاق

تحقیقاتی که در نشست سالانه آکادمی ارتوپدی جراحان در آمریکا (AAOS) ارایه شده است نشان می دهد چاقی در دوران کودکی خطر شکستی استخوان مچ دست را افزایش می دهد.

در این بررسی سوابق و نتایج ۱۵۷ بیمار که بین ژانویه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ به دلیل شکستگی استخوان مچ دست در بخش اورژانس بستری شده و یا جراحی شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همه بیمارانی که تحت درمان قرار گرفته بودند از نظر سن، وزن، قد و تعداد دفعات مراجعه، جراحی و نوع و زاویه شکستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج نشان داد ۴۲ درصد از این کودکان شاخص توده بدنی BMI بالاتر از ۸۵ داشته و دارای اضافه وزن به حساب می آمدند.

همچنین ۲۹ درصد از آنها شاخص توده بدنی بیشتر از ۹۵ داشته و چاق بودند.

در مجموع ۲۷ کودک نیاز به جراحی استخوان شکسته داشتند که از مجموع ۹۱ کودک با وزن طبیعی،۱۲ درصد و از مجموع کودکان مبتلا به چاقی نیز، ۲۸ درصد به جراحی استخوان نیاز پیدا کردند.

همچنین کودکان چاق بیشتر از دیگر کودکان به تصویربرداری با اشعه X یا سایر روش های تصویربرداری نیازمند بودند.

به گفته محققان شکستگی این کودکان به منظور تسریع و اطمینان از درمان مناسب باید سریع تر از سایرین تشخیص داده شود.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/01/18 12:27:27