×

مقاله زبان آموزی در خردسالان سری سوم

زبان آموزی در خردسالان سری سوم

عوامل بیرونی مؤثر در تاخیر گویای کودکان عبارتند از :
1 - عادت به سخن گفتن خب و عالی در منزل
 2 – محیطی شاد و شوق برانگیز
3 – وجود محبت
4 – توقع پیشرفت متناسب با سن و استعداد و توانایی کودک
5 – روابط سالم خانوادگی
6 – فرصت مناسب
7 – وجود نظم و انظبات مداوم
8 – تشویق برای ابراز احساسات درونی کودک
9 – عدم ایجاد فشار در یادگیری
10 - تجربه های غنی  و معیار ها 
11 – پذیرش و امنیت
12 – دادن آزادی به کودک
13-  تشویق او در انجام مهارت های استعدادی آنها
14 – جنسیت
تحقیقا نشان می دهد دختر بچه ها زود تر از پسر بچه ها بو طور متوسط سریع تر مهارت زبان آموزی را کسب می کنند .
15 – هوش
زبان آموزی کودکان ارتباط مستقیمی با میزان هوش آنها دارد کودکانی که از واژه های زیادی برخوردارند تیز هوش تراند  اهمیت هماهنگی ذهن و دارا بودن تعداد بیشماری از واژگان در کودکان حتی از همبستگی سن و توان گویایی آنها فراتر است
کودکانی که با بزرگتر ها همنشیننداز توان بیشتری در تکامل جمله بندی و رشد کلامی بهره مندند .
16 – همنشینی کودکان با بزرگسالان
کودکانی که با بزرگتر ها نشست و برخواست دارند با کودکانی که با همسالان خود معاشرت دارند از نظر مهارت گفتاری تفاوت های زیادی بین این دو گروه مشاهده می شود گروه اول از لحاظ رشد کلامی پیشرفته هستند و جملات کامل و کلمات مناسب در گفتارشان به وضوح اشکار است و گروه همسالان بیشتر به بازی می پردازند تا صحبت کردن در این دسته به خاطر اینکه از نظر جنسی و سنی و عاطفی و روانی با هم همبازی می شوند به نوعی در گفتارشان از رمزهای استفاده می کنند که برای دیگران قابل درک نمی باشد مخصوصا آنهایی که دوقلو هستند این وضعیت بیشتر مشاهده می شود .
17 – روابط خانوادگی یا همان فرهنگ خانواده
نحوه برقراری ارتباط والدین ، میزان فرصت تعیین شده ، از نظر وجود امکانات و اقتصاد بهتر در خانواده امکان تهیه انواع سرگرمی هایی که به کودک اختصاص داده شده همگی در رشد کلامی و زبان اموزی کودکان نقش بسزائی دارند خانوادهایی که در انها مطالعه کتاب روزنامه و مجله و دیگر رسانه های ارتباطی استفاده می شود منجر به بالا رفتن توان شنیداری و خواندن و نوشتن و گفتار در کودکان می شود  .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/08/24 05:15:59