×

مقاله زبان آموزی در خردسالان سری دوم

زبان آموزی در خردسالان سری دومتوصیه هایی در مورد  آموزش  حرف زدن  به  کودکان عبارتند از ؟
1 : با دقت بیشتر به صحبت های کودک خود گوش فرا دهید با اینکه حرفهای کودکتان را نمی فهمید ولی حتی اگر هرکدام را که کمی قابل درک است را دوباره خودتان تکرار کنید می توانی به منظور او دست پیدا کنید .
2 : هرگز کودک خود را از بابت صحبت کردن تحت فشار قرار ندهید زیرا روند تکاملی تکلم کودکان هر کدام به روال جدا گانه ای طبیعی تکمیل می یابد . 
3 : با علاقه بیشتر به کودکتان پاسخ دهید زیرا این کار باعث تشویق او به تکامل تکلم او می انجامد .
4 : وقتی برای اولین بار کودکتان تلاش می کند با شما صحبت کند و احساسات خود را از طریق کلمات  به شما بیان کند حتما او را تشویق کنید تا بتواند مهارت این کار را به دست بیاورد .
مانند : وقتی کودک می خواهد بگوید توپ شما به او کمک کنید و چند بار تلفظ توپ را ادا کنید و بگویید اون یک توپه .
5 : شما از کلمات و جملات ساده استفاده کنید تا کودک بتواند آن را تکرار کند تا فرا بگیرد .
6 : در مورد اتفاقاتی که هم اکنون دارد می افتد صحبت کنید مثل : الان میرویم پارک .
7 : در مورد چیز هایی که کودکتان به آنها احساساتی نشان می دهند شما با اشتیاق عکس العمل نشان دهید این کار شما باعث می شود تا ارتباط حوادث رخداده را با کلمات بتواند ربط بدهد
مثل : تو خوشحالی برات جشن تولد می گیریم .
8 : زمانی که از چیزی غیر معقول می ترسد و سعی می کند با شما صحبت کند برای اینکه به او بفهمانید که او ارزش و اهمیت زیادی برای شما دارد پس می توانید این کار را به کمک دقت کردن در صحبت های او نشان دهید و بدین ترتیب علاقه خود را به او فهمانده و درمی یابد که مورد قبول شما واقع شده است .
 9 : زمانی که کودکان توانستند مهارت تکلم را به دست بیاورند راحت تر می توانند احساسات خود را به شما بیان کنند .
10: کودکانی که در خانواده پر جمعیت به دنیا می آیند به تنهای صحبت کردن را از بقیه خواهر و برادر های خود می آموزند .
11 :  کودکان خواندن و آموختن را جدا جدا فرا می گیرند  آنها را تحت فشار قرار ندهید زیرا به توان بالقوه فراگیری آنها صدمه جبران ناپذیر وارد می آید .
12 : سعی کنید برای کودکتان کتاب بخوانید این کار نه تنها علاقه کودک را به مطالع بیشتر می کند بلکه قدرت درک او را نیز افزایش می دهد .
علل تاخیر در گویایی کودکان می توان وراثتی هم  باشد ولی باز نقش والدین و اطرافیان در ارتباط با کودک را نیز نباید نایده گرفته شود .
هرگز فکر نکنید که صحبت کردن با کودکی که نمی تواند جواب دهد کار بیهوده است تحقیقات نشان می دهد که وقتی مادر با کودک صحبت می کند مهارت کودک در حرف زدن بیشتر می شود .
فاصله سنی دوازده تا هیچده ماهگی درکودکان بهترین دوره کسب مهارت کلامی می باشد زیرا فراگیری واژها خیلی سریع تر صورت می گیرد در این برهه از سن کودک به کمک پرداختن به خواندن کتاب ، نگاه کردن در چهره کودک و با او حرف زدن ، سرودن شعر و سرود ، بازی های تصوری کردن ، حرف زدن به شکل کلمه به کلمه ، واضح و روشن و بلند تلفظ کردن کلمات می توان به حرف زدن کودک راحت و آسان کمک فراوان بکند .
عوامل مؤثر در پیشرفت گفتار کودکان وجود دارند که می توانند تاثیر مثبت و یا منفی در گویایی آنها داشته باشند بعضی از این عوامل بیرونی و بعضی دیگر درونی می باشند
عوامل درونی تاثیر گذار در تکلم کودکان عبارتند از :
1 - فراخنای دقت    2 – نداشتن بیماری مزمن   3 – دستگاه سالم نطق   4 – عدم وجود ضایعات عصبی  5  – شنوائی طبیعی   6  – هوش کافی  7 – حافظه شنوائی  8 - نوزادان و کودکانی که به تازگی و کم کم کلمات را ادا می کنند اگر با کودکانی که مشکل گویای دارند معاشرت کنند آنها هم گرفتار مشکل ناتوانی تکلم می شوند .
لطفا ادامه مطلب را در سری سوم دنبال کنید


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/08/24 05:02:20