×

مقاله علل عدم تمرکز کودکان

علل عدم تمرکز کودکان

درمان و چاره جویی مشکلات رفتاری موکول بر علت یابی آن هاست. شناسایی علل به وجود آورنده یک مشکل رفتاری، مربیان و والدین را کمک می کند تا با حذف آن عامل و یا روش جایگزینی و تعدیل، به درمان آن ناهنجاری بپردازند.

بدین سان با جایگزینی عوامل و شرایط مطلوب- پس از شناسایی مشکل- گامی موثر در درمان ناهنجاری برداشته خواهد شد.

عوامل عدم تمرکز:

1.       اتفاقات حین تولد:

متاسفانه پاره ای شرایط نامطلوب ایجاد شده در حین تولد نوزاد، موجب می شود تا برخی توانایی ها و کنش وری های ذهنی او تحت تاثیر جدی قرار گیرد. اولین دقایق تولد از مهم ترین لحظات در زندگی هر انسان است. مراقبت ویژه و توجه مسئولانه توسط کسانی که عهده دار چنین مسئولیت خطیری هستند از بروز عوارض نامطلوب حین تولد جلوگیری می کند.

مهمترین این عوارض تاثیراتی است که بر اثر فشار ناگهانی قاشقک های فلزی (فورسپس) بر سر نوزاد وارد می شود. این عمل اگر ناشیانه و توا با شتابزدگی انجام گیرد عارضه ضربه های خفیف و یا شدید مغزی را ایجاد می کند که موجب پاره ای عقب ماندگی های ذهنی برای همیشه خواهد شد.

بی تردید عقب ماندگی ذهنی حتی خفیف از عوامل عدم تمرکز حواس در کودک است.

 

2.       بیماری های عفونی:

از زمان های گذشته بیماری های عفونی به وسیله شاخص ترین علامت آن یعنی تب شناخته می شده است. به بیان دیگر علت شایع تب عفونت است. عفونت نیز به سبب عوامل مختلفی پدید می آید. شایع ترین علت عفونت موجودات ریزی به نام ویروس هستند.

البته تب ممکن است غیر از بیماری های عفونی علت دیگری نیز داشته باشد.

3.       گرسنگی صبحگاهی:

یکی از شایع ترین موارد هنگام صبح در مدارس ، گرسنگی بچه هاست. این مشکل از پایین ترین سنین دبستانی تا سال های آخر دبیرستان مشهود است.

گرسنگی صبحگاهی که ناشی از نخوردن صبحانه کامل در خانه است، به علل زیر باز می گردد:

شام دیر هنگام و سنگین، موجب اختلال در خواب شب و سنگینی خواب صبحگاهی خواهد شد. رفع این عارضه با صرف غذا در نخستین ساعات شب و فاصله گذاری میان شام و خواب میسر است.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/06/30 21:15:37