×

مقاله بچه هایم نامنظم اند، چه کنم؟؟؟

بچه هایم نامنظم اند، چه کنم؟؟؟

سوال: فرزندم اسباب بازیها ، لباس های کثیف ، ظرف ها و هر چیز دیگر را در اطراف خانه می اندازد و توقع دارد دیگران آن ها را تمیز و مرتب کنند.  چگونه کاری کنم که خودش آن ها را تمییز کند .


فکر کنید:


متاسفانه باید بگویم که ما خودمان این مشکل را به وجودآورده ایم . یک روز نوزادی داریم که نیازمند توجه و مراقبت دائمی است و روز دیگر فرزندی شش ساله داریم که هیچ گاه دلیل قانع کنند های برای روش زندگی به گونه ای دیگر نداشته است.


راه حل ها:

۱٫ برنا مه ای منظم برای نظافت روزانه تهیه کنید. کارهای یک روز معمولا قابل کنترل هستند، اما اگر بی نظمی روزها و هفته ها ادامه بیابد ، غیر قابل کنترل می شود.

۲٫ بهترین کار این است که جدول زمانی داشته باشید و هر روز طبق آن عمل کنید. و در عمل کردن به آن استوار و ثابت قدم باشید.  پس از دو یا سه هفته این برنامه به صورت عادت در می آید و بچه ها بدون بحث اضافه همکاری خواهند کرد.
۳٫ اگر بچه ها خوراکیهای خیلی زیادی داشته باشند، بی نظمی زیادی هم خواهند داشت، دقت کنید و ببینید چه چیزهایی روی فرش لکه ایجاد می کنند، حالا اگر آن خوراکی در اختبار فرزندتان نباشد، چه مساله ای پیش می آید؟


۴٫ روزی که فرزندتان در خانه نیست ، تمام اسباب بازی ها را بررسی کنید و اسباب بازی های اضافی را بردارید، بقیه اسباب بازی ها را در چند جعبه یا سبد بچینید و کاربرد هر کدام را هم روی آن ها بنویسید. اگر هر چیزی جای خاصی داشته باشد ، راحت تر می توان خانه را تمیز نگه داشت.


۵٫ یک جعبه بزرگ بردارید و آن را در انباری بگذارید و روی آن بنویسید” زندان


۶٫ در پایان هر روز تمام چیز هایی را که در اطراف خانه افتاده اند ، جمع کنید و داخل جعبه بگذارید. به بچه ها بگوئید برای آزاد کردن وسایل خود از زندان باید جریمه بدهند. حال ببینید زمانی که مجبورند برای برگرداندن کوله پشتی و یا لباس و یا اسباب بازیهای خود جریمه بدهند ، تا چه حد وسابل آنها را در اطراف خانه پیدا می کنید.
۷٫ اعتصاب کنید. اگر بچه هایتان بیش از ده سال سن دارند ، به آن ها بگوئید که دیگر وسابل کسی را جمع نخواهید کرد. آن ها مجبورند مسئول جمع آوری و مرتب کردن وسابل خود باشند. این قانون را اضافه کنید که اگر خانه نامرتب باشد، هیچ دوستی اجازه ندارد به خانه بیاید و خودشان نیز اجازه ندرند به دیدار دوستی بروند.
پس از مدتی با کمال حیرت مشاهده می کنید که به محض به صدا در آمدن زنگ تلفن اتاق به سرعت تمیز می شود!

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/03/02 01:14:38