×

مقاله شکل گیری شخصیت کودکان توسط بازی سری اول

شکل گیری شخصیت کودکان توسط بازی  سری اولبا توجه به اینکه کودکان توسط بازی می توانند پیرامون خود را شناخته و مهارت های لازم برای قبول مسئولیت در آینده را کسب کنند بنابراین والدین وظیفه دارند تا از طریق  توجه داشتن به  بازی فرزندان خود بتوانند به شکوفا سازی استعدادهای نهفته آنها کمک کرده تا کودکان امکان سازگاری خود با محیط و انعطاف پذیری و پذیرش مسئولیت های بزرگ در آینده را بتوانند با تکامل یافتن خود برعهده بگیرند برای اینکه کودکان به تکامل برسند به راهکارهایی در خصوص شکل گیری شخصیت آنها به سی و هشت  مورد اشاره می کنید که عبارتند از :
-    زمانی که کودکان مشغول بازی هستند بزرگتر ها نباید دخالتی در بازی آنها داشته باشند فقط می توانند راهنمایی صحیحی بکنند.  .
-    مکانی که کودکان در آنجا مشغول بازی می شوند نباید آسیب هایی مانند جسمی و روحی و ذهنی به آنها وارد بیاورد  .
-    اسباب بازی های کودکان باید متناسب با ذهن و جسم و فکر آنها تهیه شود زیرا در غیر این صورت اسباب بازی جلوی رشد او را خواهد گرفت.
-    شکل گیری  هنجار های اجتماعی و نحوه برخورد با دیگران به صورت غیر مستقیم توسط بازی با همبازی ها به کودکان القا می شود .
-    زمانی که والدین در کنار کودکان خود از وسایل خانه برای آنها اسباب بازی درست می کنند این کار باعث به وجود آمدن ارتباط عاطفی مستحکم تر بین آنها خواهد شد .
-    محدود کردن کودکان در هنگام بازی کار اشتباهی می باشد .
-    در حین بازی کودکان احساسات و عواطف خود را بروز می دهند بنابراین باید در نحوه بیان و گفتار و شیوه ابراز احساساتشان که انعکاس زندگی واقعی آنها درآینده است باید مورد دقت والدین و مربیان و کسانی که با آنها در ارتباط هستند  قرار گیرد .
-    اگر بخواهید الگوی مناسب و سالمی  برای تقلید کودکان مد نظر بگیرید باید زمینه الگوبرداری در حین بازی فراهم شود .
-    برای اینکه حسن نوع دوستی و ارتباط اجتماعی کودکان تقویت شود باید اجازه بازی کردن با اسباب بازیش با همبازی های او داده شود در این صورت کودک بهتر می تواند با همبازی خود ارتباط برقرار کند .
-    برای اینکه بتوان حس مسئولیت پذیری و مشارکت در کودکان ایجاد و تقویت شود باید با او قرار گذاشته شود که بعد از بازی با اسباب بازی های خود دوباره آنها را به طور منظم در سر جای خود قرار دهد وگرنه دوباره حق بازی با آنها را نخواهید داشت . 
-    مواردی مانند سن وتوانایی و جنس کودک در زمینه انتخاب نوع بازی بسیار مهم و اساسی می باشد .
-    کودک تا دوسالگی دوست دارد با اشیاء واقعی  بازی کند زیرا هنوز قدرت درک ارزش اسباب بازی خود را ندارد .
-    لطفا ادامه مطلب را در سری دوم دنبال کنید .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/08/14 13:04:46