×

مقاله علل ناشنوائی در نوزادان سری سوم

علل ناشنوائی در نوزادان  سری سوم

شایع ترین عوامل مؤثر در بروز بیماری های عفونی تهدید کننده حس شنوائی خرد سالان عبارتند از :
1 -  اوتیت میانی {عفونتهای گوشی } ناحیه ای درست در پشت پرده گوش که  ترشح مایع هم در آن قسمت گوش صورت می گیرد امکان دارد این مایع عفونی شده باشد نشانه ها و شدت یا طول مدت یا میزان تکرار آن بیماری گوناگون می باشد گاهی مایع شفاف و غلیظ بوده و عفونت هم نداشته و از درد و تب هم خبری نباشدولی بیمار از کاهش شنوائی شکایت داشته باشد  و یا امکان دارد حمله های مکرر صورت گیرد و مایع چسبنده و غلیظ در گوش ایجاد شده و این بار بیمار از کم شنوائی یا ناشنوائی شکایت داشته باشد شایعترین علت بیماری کم شنوائی در خردسالان همین اوتیت میانی می باشد این بیماری غالبا بعد از بیماری سرما خوردگی شایعترین بیماری کودکان زیر یک سال تا پیش دبستانی  می باشد و پنجاه درصد از نوزادان و کودکان تا سن یک سالگی حداقل یک بار گرفتار این بیماری می شوند  و کودکان از سن 1 تا 3 سالگی دوران تکرار شوندگی بیماری اوتیت میانی را سپری می کنند .
حال سوال اینجاست که اوتیت میانی چرا بیشتر خرد سالان و نوزادان و کودکان را مبتلا می سازد ؟
به دلیل اینکه مجرای شیپور استاش از یک طرف به گوش میانی و از طرف دیگربه پشت حلق راه دارد به دلیل اینکه این مجرا در خردسالان نسبت به بزرگسالان کوچکتر و افقی تر بوده به همین خاطر در زمانهایی که عفونت قلو  و لوزه سوم بزرگ رخ دهد  از آن مسیرمجزا عفونت به گوش هم راه می یابد و شایان ذکر است تا زمانی که خرد سالان و نوزادان و کودکان بزرگ نشوند زاویه و اندازه شیپور استاش اصلا تغییری نمی کند همان طور که در قبل اشاره ای به کار کرد سیستم حس شنوائی شد ارتعاشات به کمک سه استخوان کوچک درون گوش میانی و پرده صماخ رد و بدل می شوند اگر درون گوش میانی مایع جمع شود انتقال اصوات به خوبی صورت نمی گیر در نتیجه صداها واضح و یا کاملا شنیده نمی شوند معمولا این نوع عارضه موقتی می باشد ولی در صورتی که مکررا تکرار شود صدماتی به پرده گوش و سه استخوان ریز و عصب شنوائی  وارد آورده و منجربه ناشنوائی دائمی می شود .
لازم به ذکر است که تاثیر اوتیت  میانی  در آموزش زبان و گفتار کودکان نیز دیده می شود چون کودکان بیشترازطریق گوش سپردن و سخن گفتن ،زبان و گفتار را یاد می گیرند پس اگر خردسال و کودکی از کم شنوائی رنج ببرد  در این صورت نمی تواند پیش رفتی در این زمینه داشته باشد چون تعداد واژه هایی را که فراگرفته کم بوده و پس دیر تر مهارت سخن گفتن را کسب می کند .
به دلیل اینکه اوتیت میانی درد یا تب نداشته تا هشداری به والدین نسبت به وجود این بیماری در خرد سالان داده شود پس دیر به وجود آن پی برده می شود .
5 مورد از علائم هشدار دهنده  غیر از تب و درد در بیماری اوتیت میانی درخرد سالان عبارتند از :
الف -  بی اعتنائی خردسالان و کودکان به صدا
ب -   جهت صدا را تشخیص نمی دهند
لطفا ادامه مطلب را در سری چهارم دنبال کنیدچاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/07/17 03:48:44