×

مقاله بازی شطرنج و فواید آن سری چهارم

بازی شطرنج و فواید آن سری چهارم


وزیر مهره ای دورزن به شمار می رود زیرا توان زدن مهره های حریف را درهر فاصله که باشند را دارد  و  نام دیگرش فرزین است مهره ای بسیار نیرومند و تقریبا نیمی از صفحه نبرد را زیر سلطه خود دارد  در گوشه صفحه شطرنج چنان نیرویی ندارد اما همچنان در وسط صفحه بر بیست و یک خانه حکم فرماست و توان آن را دارد که به مهره های حریف حمله ور شود و بیشتر برای کیش و مات شاه حریف به کار می رود این مهره توان حرکت در تمام جهات (راست ، چپ ، بالا ، پایین و جهات مورب) را داراست ولی باز هم میتوان مسیر حرکت این مهره نیرومند  را با همه مهره های دیگر بست هر بازیکن فقط یک وزیر دارد که کنار شاه می ایستد رنگ خانه ای که وزیر قرار می گیرد هم رنگ خود می باشد و رنگ خانه ای که شاه قرار دارد غیر هم رنگ خودش است.
6 –  شاه در عین اینکه مهمترین مهره به شمار می رود مهره ایست که چنان قدرتی ندارد و ضعیف است  و جابجاییش در صفحه شطرنج به تمام جهات (راست ، چپ ، بالا ، پایین و جهات مورب) فقط یک خانه است اگر در موقعیت کیش قرار بگیرد باید سریع آن خانه را ترک کرده و به خانه ای  امن دیگر جابجات شود و اگر نتواند مکان امن پیدا کند در این صورت  شاه بازی را باخته است زمانی به کیش شدن شاه گفته می شود که توسط مهره ای از حریف مورد حمله قرار گرفته باشد اگر شاه در وسط صفحه شطرنج واقع شود در این صورت هشت خانه زیر نظر او قرار می گیرد  و این در حالی است که اگر در گوشه ای از صفحه باشد حتی نیمی از آن موقعیت را هم  ندارد لازم به ذکر است که اعتبار این مهره با توان اجرایی او سنجش نمی شود این مهره در ابتدای  بازی توانش ضعیف است  و باید در امان بوده و همایت شود و اما همین شاه در انتهای بازی اگر که مورد کیش و مات حریف قرار نگیرد صاحب قدرتی قابل ملاحظه می شود و توانایی های را که در فیل و رخ  است را کسب می کند
 شاه می تواند به سه روش از حالت کیش خارج شود .
الف :   جا به جا شدن به خانه ای امن در صفحه شطرنج.
  ب  :  مهره ای خودی در مقابل خانه کیش شده در برابر مهره حریف قرار گیرد .
 ج    : مهره خودی مهره حریف را که موقعیت شاه Kکه نمادش کای انگلیسی می باشد  را در حالت کیش قرار داده را بزند  و  شاه را  از این موقعیت خلاص کند  .
کیش و مات زمانی برای شاه به  وقوع می پیوندد که شاه نتواند از این سه روش بالا برای خلاصی دست یابد در این صورت شاه هم کیش شده و هم ماتن می گردد و  بازی را می بازد .
دانستن اعتبار مهره ها از اهمیت والایی برخوردار است برای اینکه اگر بازیکنی بتواند مهره ضعیف خود را با مهره قوی حریف عوض کند از برتری بیشتری برخوردار خواهد بود.
ارزش مهره ها با این اعمال مورد سنجش قرار می گیرد .
الف : توان مانور و برد داشتن .
ب   : تعداد خانه هایی که  یک مهره می تواند در آنها جولان کند وآن خانه ها را  زیر سلطه خود داشته باشد .
ج   : شمار خانه هایی که یک مهره توان حرکت در یک جابجایی را دارا باشد .
د    : میزان شتاب و سرعت  وعمق نفوذی مهره ها در اردوگاه حریف  مقابل.
ح   : میزان ایجاد خطر برای مهره های حریف .
میزان اعتبار مهره های و شکل نماد انها در  شطرنج بدین تر تیب می باشد .
اعتبار وزیرQ نه امتیاز یعنی به اندازه نه تا سرباز ارزش دارد و رخ R  پنج امتیاز یعنی به اندازه پنج تا سرباز ارزش دارد و فیل  B سه امتیاز یعنی به اندازه سه تا سرباز ارزش دارد و اسب  N سه امتیاز یعنی به اندازه سه تا سرباز ارزش دارد و سرباز P   یک امتیاز یعنی فقط به اندازه یک سرباز ارزش دارد  نماد کیش + و نماد مات ++ می باشد

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/06/15 04:24:40