×

مقاله دبرنا یا دبلنا و مارو پله و منچ

دبرنا یا دبلنا  و مارو پله و منچ

دبرنا یا دبلنا

فعلا کسی اسم واقعی دبرنا را نمی داند شاید اسم این بازی بسیار شاد و هیجان انگیزدبلنا هم باشد.

روش بازی : به دو طریق این بازی انجام می شود 1 : با پول   2 : بی پول

اول روش پولی را به شما  توضیح میدهیم  شما روی هربرگ که تعدادی شماره درج شده مقداری پول در نظر می گیرید هرکسی بیشتر خرید کند شانس برنده شدنش بیشتر خواهد بود کسی که مهره ها را بعد از به هم زدن در آورده و می خواند به کارت نگاه کرده و ردیف اول از سمت راست فقط آنهایی که با همراهشان عدد یک دارند  مثل از عدد یازده تا نوزده و همنطور ردیف بعدی دو و .. بعد هر عدد رو که خواند پیدا کرده و پر میکنید بعد هر کس که یک خطش پر شد میگه خط بعدی با این کار نصف بازی را برنده شده است و کسی که تمام برگه را پر کند کاملا برنده محصوب می شود وتمام  پول هایی را که برای خرید کارت گذاشته شده بود را صاحب می شود و روش بی پول هم به این شکل است که اگه کسی برنده شد هرکسی هر چند تا کارت می خواست می توانست بردارد و در این صورت پولی در کارنبود.

توضیح روش بازی

  در هر نوبت از این بازی به هر کس چند تا کارت می دهند و کیسه مهره دست یک نفر است که مهره ها را به هم می زند بعد سه تا از مهره ها را بیرون آورده و شماره ها را می خواند اگر شماره های خوانده شده با شماره کارت کسانی که دارند بازی می کنند یکی باشد مهره از آن او می شود تا روی شماره مشابه کارت قرار دهد بقیه هم اگر همان شماره را دارند آن خانه را با  لوبیا یا نخود پر می کنند هرکسی خانه های برگش پر شود این نوبت را او برنده شده است و بعد کیسه دست به دست می چرخد و بدین ترتیب بازی ادامه می یابد این بازی یک خصوصیتی دارد آن هم این است که اگر کسی جرزنی کند تاثیری درپیش برد  بازی ندارد و برد بازی درواقع به شانس و اقبال افراد بستگی دارد.

بازی مارو پله

روش بازی : یکی از بازی هایی که محدودیتی در مورد  تعداد نفرات شرکت کننده ندارد بازی مارو پله می باشد فقط هرکسی که شرکت می کند باید رنگ مهره خود را متفاوت از رنگ مهره دیگر بازی کنان انتخاب کند دلیلش این است تا بتواند مهره خود را بشناسد صفحه بازی دارای 100 خانه می باشد که رنگارنگ و پراست از مارو نردبان و کسانی که شرکت کرده اند در بازی به نوبت تاس می اندازند و به تعداد عدد تاس که گیرش می آید خانه های جدول را جلو می رود بر طبق قانون اگر تاس او شش آمد این فرصت نصیب او می شود تا یک باردیگرهم تاس را انداخته و به تعداد عدد آمده در جدول جلو برود اگرزمانی که درهین بازی به نردبان رسید می تواند چند پله بالا رود و یا اگر به تورش مار خورد تا دم مار(انتهایی مار) باید برگردد و از همان جا به بازی ادامه دهد

بازی منچ

روش بازی : این بازی بسیار بازی هیجان انگیز و مفرحی می باشد و قدمت دیرینه دارد و پیدایش آن مختص کشورهای ایران،چین،هند می باشدخصوصیات بازی برگرفته از واقعیت های آن دوران است مثلا به شکل مربع بودنش نماد زمین است زیرا در قدیم فکرمی کردند زمین به شکل مربع می باشد بعدها قالیله کشف کرد که زمین گرد است  علامت + در وست بازی به چشم می خورد .این بازی دارای چهار مهره نماد چهار عنصر که به ترتیب آبی نماد آب و زرد نماد باد و قرمز نماد آتش و سبز نماد خاک می باشد چون زمین ثابت است و خورشید به دور آن می گردد پس هرمهره دورعلامت + که همان نماد زمین است می گردد تا به مرکز که نماد رهایی و رسیدن به آزادی از جهان خاکی است برسد تاس هم نماد و سنبل سرنوشت است که از عدد یک تا شش روی آن حک شده که برگرفته از این عقیده مردم بستان می باشد که جهان در شش روز از عدم به ازل رسیده است یعنی آفریده شده است بدین ترتیب که خداند در روز نخست آسمان روشن و روز دوم آب و روز سوم گیاهان و روز چهارم آتش و روز پنجم حیوانات و روز ششم انسان را خلق کرده است . مهره ها باید همچنان چرخه را ادامه دهند تا سرانجام به موفقیت برسد اگر چهار مهره در مرکز زمین جمع شوند یعنی به اتحاد و همبستگی رسیده اند .
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/11/26 11:54:35