×

مقاله اسباب بازی هایی که کودک با آنها نقش بازی ميكند

اسباب بازی هایی که کودک با آنها نقش بازی ميكند

اسباب­ بازي­ هايي كه كودك از لمس آنها لذت مي ­برد براي او كه به دنبال تقليد از دنياي اطراف خود است بسيار مناسب و جذاب خواهند بود.

«مامان تب داره . تو درجه تب مامانو بر مي­داري؟» كودك­تان را تشويق كنيد تا تمام انواع احتمالات را براي حضور در مواقع مختلف تصور و عملي كند و خواهيد ديد كه از سرعت او در تفكر و عمل كردن شگفت ­زده خواهيد شد!

وقتي كه در حال بازي كردن است، سؤالات باز و بي­انتها از او بپرسيد تا تشويقش كنيد چيزهاي بيشتري ارائه كند. «امروز لباساي چه كسي و مي شوري؟» «روي اجاق چي مي ­پزي؟» «كي براي خوردن آماده مي­شه؟» چنين پرسش­هايي براي تقويت مهارت­هاي حرف زدن و تفكر كودك كه بايد از تقليد به تفكر برسد لازم هستند.

اسباب­ بازي­هاي مخصوص كه از او مي خواهند از دستورات پيروي كنند بسيار جذاب هستند.خودتان هم مي توانيد به اين نوع يادگيري در او كمك كنيد براي مثال، وقتي كه  به شما در كاري كمك مي كند، از او بخواهيدكه از الگوهاي حركتي شما پيروي كند. براي سرگرمي، الگوهاي متفاوتي را به وي پيشنهاد كنيد و ببينيد كه آيا از آنها پيروي مي­كند يا نه.

 

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1392/10/12 22:30:59