×

مقاله اصول مهم در چهارچوب زندگی

اصول مهم در چهارچوب زندگیزندگی عین دوچرخه سواری است برای  حفظ تعادل باید همیشه در حال حرکت باشی و راکت نمانی . البرت انشتین
2 : اگر کسی را دوست داری به او اطلاع بده  برای انکه قلبها معمولا با کلماتی که مبهم می مانند شکسته می شوند . 
3 : سعادت فاصله این ناکامی است تا ناکامی دیگر . چارلی چاپلین
4 :خداوند نامحدود است و بی مکان و بی زمان اما به اندازه درک تو کوچک می شود و به اندازه نیاز تو پایین می اید  و به اندازه آرزوی تو وسعت می گیرد  و به قدر ایمان تو مشکل گشا می شود . ملاصدرا
5 : چهار چیز است که قابل برگرداندن نیست سنگ پس از انداختن ،سخن پس از زده شدن ،فرصت بعد از سپری شدن زمان پس از رد شدن .
6 : معصوم ترین دلها ، دلی است که فکرآزار کسی در آن نباشد . زرتشت
7 : آانسانها را از آنچه درباه دیگران صحبت می کنند بهتر می توان شناخت تا از آنچه درباره آن شخص می شنویم .
8 : میان انسان و پاکدامنی طناب باریکی وجود دارد و اسم آن عهد بستن است .توماس براس
9: لحظه ها را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم بیخر از از اینکه خوشبختی در آن لحظه ها بود که سپری شد و رفت  . دکتر شریعتی
10 : از زندگی هر آنچه ارزشش را داریم  به ما می دهند نه آنچه که آروزیش داشتنش را داریم  .
11 : آنچه که الان هستی هدیه خداوند برتوست و آنچه در آینده می شوی هدیه تو به خداوند  می باشد .
12 : عجب معلم بدی است این روزگار که اول امتحان می گیرد و بعد آموزش می دهد.
13 : چیزی را که دوست دارید حتما سعی کنید به دست آورید وگرنه مجبورید آنچه را که به دست آورده اید را دوست داشته باشید .
14 : موفق کسی است که با آجرهایی را که  بطرفش مخلفان پرتاب می کنند یک سازه محکم بسازد .
15 : زندگی تاس خوب آوردن نیست که تاس بد را خوب بازی کردن هستش .
16 : برگ در آخر نابودی می افتد و میوه در ابتدای کمال نگاه کن ببین که چگونه سقوط می کنی ؟
17 : اندرزهای جناب مولانا :
-    گشاده دست باش جاریان داشته باش ، مثل رود
-    با رئوف و مهربان باش ، مثل شمس
-    اگر کسی اشتباه کرد آن را پنهان کن ، مثل تارکی
-    وقتی عصبانی هستی سکوت کن، مثل مرگ
-    متواضع باش و مغرور و خود خواه نباش ،مثل خاک
-    اگر دوست داری دیگران با تو خوب باشند خودت سعی کن خوب تر باشی ،مثل ایینه
-    18 : اگر می خواهی دشمنانت را به سزای عملشان واقف کنی با دوستانت مهربان و صمیمی  . کورش کبیر
-    19 : وقتی زندگی 100 دلیل برای غمگین کردن به تونشان می دهد  تو 1000 دلیل برای خندیدن به او نشان بده که درستش این است . چارلی چاپلین

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/21 12:11:58