×

مقاله موسسه آفریدمان

موسسه  آفریدمان
موسسه آفریدمان مجموعه فعالیت خود را به طور تخصصی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی خلاقیت از سال ۱۳۹۰ آغاز نموده است. برگزاری کارگاه ها و اردوهای علمی آموزشی خلاقیت و برگزاری همایش وسمینارهای علمی از جمله فعالیت های اجرایی گروه در این مدت بوده است. اعضای علمی این مجموعه شامل اساتید حوزه های روانشناسی، خلاقیت و هنر می باشند که پس از حدود یکسال همکاری و هم اندیشی اقدام به طراحی دوره های تلفیقی خلاقیت و مهارت های زندگی در رده های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال نموده اند.

سایت مرکز پرورش خلاقیت - آفریدمان

مجموعه علمی-آموزشی “آفریدمان” به همراه تیم متخصصین خود به منظور ارائه خدمات آموزشی (والدین & کودکان) در حوزه های مختلف هوش و خلاقیت و بطور کلی ” سلامت متعالی جسمانی و روانی ” کودک و خانواده گام بر می دارد. هدف از ارائه این داده های علمی و کاربردی؛ ارتقاء کمیت و کیفیت سلامت فردی و خانوادگی در همه ابعاد ” خانواده ” بوده و بدیهی است که کودکان دلبند شما، عزیزترین و زیباترین و آسمانی ترین سرمایه و دارایی شما بوده و از طرفی آینده و سلامت فردی و اجتماعی آنها در گرو کارهایی می باشد که شما والدین برای آنها انجام می دهید. این نکته نیز بسیار حائز اهمیت می باشد که مهمتر از امکانات رفاهی، تغذیه و پوشاک برای کودکان؛ سرمایه گذاری بر روی ” سلامت شخصیت ” کودک، بارزترین فاکتور آموزشی، تربیتی و پرورشی می باشد.

پیشرفت برق آسا در حوزه های مختلف تکنولوژی و صنعت و نیز مقوله تک فرزندی (کمیت حداقل در تعداد فرزندان) موجب این واقعیت شده که کودکان امروزی با کمترین سعی و تلاش صاحب انواع امکانات تغذیه، پوشاک و رفاهی تفریحی بوده و این عوامل از کودکان قرن ۲۱ افرادی با هوش متوسط و شخصیت اجتماعی و خلاق ضعیف و ناتوان ساخته است. غالب کودکان هوش منطقی (I.Q ) نسبتا خوبی دارا می باشند ولی در حوزه هوش هیجانی (E.Q ) و خلاقیت فردی ( I.C ) ضعیف و بعضا بسیار ضعیف ظاهر می گردند.

 در همین راستا مجموعه علمی – آموزشی ” آفریدمان ” با نیت عملکرد علمی و عملی در پرورش هوش و خلاقیت و سلامت شخصیت آینده کودک در خانواده، گام های تخصصی مثمر ثمری برداشته که مورد استقبال  انواع مراکز آموزشی (مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز فرهنگی و آموزشی) و متصدیان امر گردیده است.نمونه فعالیتها :
 دوره تربیت مربی خلاقیت کودک
کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان
برگزاری همایش اعتماد و خلاقیت
کلیپ های موسسه آفریدمان
آفریدمان در نمایشگاه مادر، نوزاد و کودک
چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/11/07 13:54:51