×

مقاله تشویق کودک به استقلال شخصیت

تشویق کودک به استقلال شخصیت
بگذارید کودکان خود انتخاب کنند.
شاید پرسیدن از کودک که” یک لیوان شیر می خواهد یا نصف لیوان؟ ”
” نانش را برشته می خواهد یا نرم ؟ ” بی اهمیت تلقی شود.
ولی هر انتخاب کوچک برای او فرصتی فراهم می آورد تا کنترلی بر زندگی خود داشته باشد.
کودک با کارهای بسیاری که انجام می دهد و فهمش برای والدین دشوار نیست به والدین نشان می دهد که چرا نسبت به امری بی میل است و یا از کاری طفره می رود .
” باید داروتا بخوری”
” بسه دیگه روی میز ضرب نگیر”
همین حالا برو بخواب”

اگر بتوانیم در مورد نحوه انجام دان کاری به او پیشنهاد انتخاب بدهیم ، اغلب اوقات همان انتخاب از بی میلی اش خواهد کاست.
” می بینم که از این دارو بدت میاد ؛ برات بهتره اونو با آب میوه بخوری یا با نوشابه؟”
“سر و صداهای واقعا حواسمو پرت می کنه . تو می تونی همین جا بمونی و سر و صدا نکنی یا بری تو اتاقتو وسر و صدا کنی. تصمیم بگیر. ”
” وقت اینه که بابا و مامان صحبتا کنند و تو هم بری تو رختخوابت ، دلت می خواد حالا بخوابی یا می خوای کمی تو رختخوابت بازی کنی و وقتی می خوای بری زیر لحاف ، ما را صدا کنی؟ “

برای تلاش کودک احترام قائل شوید.
ما به این طرز تفکر عادت کرده ایم که هر وقت به کودکی می گوئیم چیزی آسان است ، وی را تشویق کرده ایم و اکنون نیز پی برده ایم که با گفتن ” امتحانش کن ؛ خیلی آسونه ” به او مساعدتی نکرده ایم.
اگر کودک در انجام کاری آسان موفق شود ، احساس می کند چندان هنری به خرج نداده است و اگر در انجام آن شکست بخورد ، پس در انجام امری ساده شکست خورده است.
از طرف دیگر اگر بگوئیم”  این کار آسون نیست ” برایش پیام های دیگری در بر دارد.
اگر موفق شود می تواند غرور به دست آمده از انجام کار مشکل را تجربه کند و اگر شکست بخورد دست کم از دانستن این راضی است که کار محوله به او از آن ” سخت ” ها بوده است.
بعضی والدین شکایت می کنند از اینکه برایشان غیر قابل تحمل بوده است که بایستند و تلاش کودکشان را ببینند و چیزی به جز همدردی تقدیم نکنند.
ولی ما فکر می کنیم شما به جای اینکه کار را از دست کودک بگیرید و خود انجام دهید ، بهتر است اطلاعات مفیدی در اختیارش قرار دهید.
” می دونی بهتره قبل از اینکه زیپ را بالا بکشی ، پائین زیپ را فشار بدی.”
” بعضی وقتا چاره کار اینه که قبل از اینکه قفل رمز را ببندی ، شماره های اونو چند بار بپیچونی”
ما جمله” بعضی وقتا چاره اینه که … ” را از این جهت می پسندیم که اگر پیشنهاد ما مفید واقع نشود ، کودک احساس بی کفایتی نکند.

آیا این امر به معنای آن است که هر گز نباید آنچه را که کودک خود می تواند انجام دهد ، برایش انجام دهیم؟
مطمئنا هر یک از والدین به موقع تشخیص می دهند که کودک چه وقت خسته شده است و به توجه بیشتر و حتی ناز و نوازش احتیاج دارد. در مواقع خاصی می توان سرشان را شانه زد یا جورابشان را پوشاند.
اگر چه که آنان کاملا قادر به انجام آن هستند ، انجام این کارهای ساده به شما آرامش می بخشد . به شرطی که کودک را به خودمان وابسته نکنیم و اعتماد به نفس و استقلال کودک را از او نگیریم.
اگر موظف باشیم که جهت اصلی کمک ما به کودکانمان انجام کارهای خود تحت مسئولیت خودشان می باشد ، می تواینم با آرمش گاهی ” از انجام دادن کار برای آنها ” بهره مند شویم.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/28 07:23:27