×

مقاله مراوده و بازی های جسمانی با کودک

مراوده و بازی های جسمانی با کودک

او را رو به جلو بگیرید

کودک شما در سه ماهگی هشیار است، بنابراین بهتر است او را رو به جلو بگیرید تا دید خوبی از دنیای اطراف خود داشته باشد. یک دست را زیر پاهای او و دست دیگرتان را در سینه او قرار دهید. در این سن دیگر لازم نیست سرش را نگه دارید.

 

بالا پایین انداختن روی زانو

کودک شما در چهارماهگی دوست دارد روی زانوهای شما بالا و پایین بپرد مخصوصا اگر گاهی این کار را همراه با شعر خواندن انجام دهید دستهایش را نگه دارید تا به عقب نیفتد.

 

بگذارید لگد بپراند

بهتر است نگذارید کودکتان به اصطلاح بغلی شود. گاهی او را روی زمین بگذارید تا با پاهایش لگد پرانی کند و خودتان بنشینید و خود را تاسطح بدن او پایین بیاورید.

 

او را روی شانه هایتان بنشانید

کودکتان را در شش ماهگی روی شانه هایتان بنشانید تا قد او بالاتر از شما قرار گیرد. او از این زاویه دید جدید بسیار لذت خواهد برد.

 

تاب دادن

کودک را به جلو و عقب تاب دهید و اگر این بازی را دوست دارد او را بالاتر و بالاتر ببرید این نوع حرکت دادن راه خوبی برای آرام کردن کودک نیز هست.

 

تماس چشمی

کودک شما عاشق آن است که او را بالا ببرید صورت شما همیشه بهترین مایه سرگرمی و شادی او است.

 

آرامش بعد از بازی

هرقدر با کودکتان بازی های هیجانی انجام می دهید پس از آن چند دقیقه هم او را با ملایمت در آغوش بگیرید و نوازش کنید. همیشه سرنخ را از کودکتان بگیرید. اگر گاهی دیدید که مثل همیشه غش و ریسه نمی رود، دست از بازی های شلوغ بردارید.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/27 23:11:47