×

رام ودیس

بردگیم

مقوایی
گروه سنی
7 سال تا 15 سال
2 نفر
شرینگ هاردباکس
24 عدد
رنگهای موجود رنگ بندی در هنگام ثبت فاکتور،در قسمت توضیحات قابل انتخاب میباشد.
رنگ بندی قابل انتخاب نیست
آیکون های مرتبط
تقویت حافظه
تقویت حافظه
لمس و چنگ زدن
لمس و چنگ زدن
به دندان گرفتن
به دندان گرفتن
هماهنگی دست و چشم
هماهنگی دست و چشم
حل مسئله
حل مسئله
عکس العمل
عکس العمل
قیمت قبل از تخفیف : 184,000 تومان
176,800 تومان
تعداد جزئی
تعداد کارتن
تست کالا
تست کالا
7روز مهلت تعویض
7روز مهلت تعویض
ارسال سریع
ارسال سریع
بهترین قیمت
بهترین قیمت
امکان سفارش عمده
امکان سفارش عمده
ابعاد
160 * 160 * 50
وزن
360 (گرم)
تولید شده در
ایران
نوع بسته بندی کلی
کارتن
حجم کارتون
0.03072 (مترمکعب)
وزن کارتون
8.64 (کیلوگرم)
وضعیت موجود
موجود است
رام ودیس بازی جذاب 2تا6 نفره - 20 تا 30 دقیقه
اشتراک گذاری
تگ ها
رام ودیس
رتبه ای که به این محصول میدهم
خرید این محصول را به دیگران پیشنهاد میکنم نمیکنم
این پست برای شما مفید بود ؟ بله خیر

آموزش و توضیحات بازی رام و دیس

 

داستان بازی رام ودیس

خورشید غروب کرده و مزرعه را سکوت و آرامش فرا گرفته است... ولی این فقط آرامش قبل از طوفان است! در مزرعه همه منتظر هستند: سگ های نگهبان، گلهی گوسفندها و گرگهای شکارچی... همه منتظر یک جشن شبانهی دیگر! گرگها به دنبال موقعیتی برای شکار گوسفندان، و از آن سو، سگ نگهبان مراقب و بیدار برای دفاع از گلهی بیحواس و سرخوش گوسفندان ریز و درشت! اگر میخواهید برنده شوید و صبح با گوسفندهای بیشتری به خانه برگردید، هم شکارچی باهوش و هم نگهبانی هوشیار باشید! باید ذهن حریفانتان را بخوانید و زمان درست را برای شکار و مراقبت انتخاب کنید تا همزمان با خنثی کردن نقشه حریفان بتوانید بیشترین تعداد گوسفند را جمع کنید. پس حافظه و توانایی پیشبینی خود را به کار بیندازید و یک بازی هیجان انگیز، پر از خنده و خالقیت را تجربه کنید.

 

چیدمان بازی: هر بازیکن یک رنگ انتخاب کرده و تمام 9 کارت چراگاه آن رنگ را برمیدارد. نشان سگ فرمانده به کمسنترین بازیکن تعلق میگیرد و نشان رئیس گرگها به بازیکن سمت چپ او داده میشود. این دو نشان پیش روی آن دو بازیکن گذاشته میشوند. نشانهای امتیازدهی را هم جایی در دسترس همه بگذارید.

هدف و جریان بازی: هدف شما در این بازی جمع کردن گوسفندهای خوشگوشت و خوش امتیاز، با استفاده از کارتهای گرگ و سگ خودتان است. اهمیتی هم ندارد که این گوسفندها را چه کسی بازی کرده باشد. یادتان باشد: گوسفند بهتر، امتیاز بیشتر! بازی در پنج دور انجام میشود )پنج شب وحشی در مزرعه!(. برای برنده شدن، شما باید بیشترین امتیازها را در طول بازی کسب کنید. در واقع شما باید با کمک کارتهای گرگ خود گوسفندها را شکار کنید و یا با استفاده از کارت سگ نگهبانتان ازآنها محافظت کنید. روش بازی در هر پنج دور یکسان است و در پایان دور پنجم، مجموع امتیازها، برندهی نهایی را مشخص میکند. هر دور بازی شامل 9 دست است و بازیکنان باید در شروع هر دست یکی از کارتهای خود را به پشت، روی میز بگذارند، بعد از اینکه همه بازیکنان یکی از کارتهایشان را بازی کردند، کارتهای بازی شده رو میشوند.

اکنون زمان تقسیم گوسفندها )امتیازها( است. باید ببینیم هر بازیکن از کدام کارت خود استفاده کرده تا بفهمیم چقدر کاسب بوده! در هر صورت، هر دست ترکیبی از گوسفندها، گرگها و سگها خواهد بود که یکی از حاالت زیر را شامل میشود: فقط گوسفند:اگر همه کارتهای بازی شده در یک دست، کارت گوسفند باشند، در نتیجه خبری از گرگها نیست و همه جا امن و امان است! پس گوسفندها سر جای خود باقی میمانند و بدون هیچ اتفاق خاصی دست بعدی بازی شروع میشود. یک گرگ جوان: اگر در یک دست، فقط یکی از بازیکنها کارت گرگ جوان بازی کرده باشد و بقیه بازیکنها کارت گوسفند بازی کرده باشند، گرگ جوان همه گوسفندهای روی میز را برای خود جمع میکند. سپس تمام کارتهای به دست آمده را به رو، جلوی خودش میگذارد. یک گرگ پیر: اگر در یک دست، فقط یکی از بازیکنها گرگ پیر بازی کرده باشد و بقیه بازیکنها کارت گوسفند بازی کرده باشند، گرگ پیر یکی از گوسفندهای روی میز را به انتخاب خود برداشته، جلوی خود میگذارد و بقیهی گوسفندها را به حال خود رها میکند.

یک سگ نگهبان و گرگ: اگر در یک دست، عالوه بر یک یا چند گرگ، یکی میز تمام شوند. دقت کنید که گرگ پیر بیشتر از یک گوسفند نمیتواند بردارد. از بازیکنها کارت سگ نگهبان را بازی کرده باشد، سگ نگهبان تمام گرگها را فراری میدهد و تمام گوسفندها را با خود میبرد و بازیکنهایی که کارت گرگ بازی کردهاند، باید کارت خود را بسوزانند. فقط سگ نگهبان: اگر در یک دست، یک بازیکن سگ نگهبان بازی کرده باشد و ِ هیچ بازیکنی کارت گرگ بازی نکرده باشد، سگ خیاالتی، بیخود و بیجهت استراحت گوسفندها را برهم زده. بنابراین هیچ چیز نصیبش نمیشود و باید کارت خود را بسوزاند.

رییس گرگ ها و سگ فرمانده

نشان رئیس گرگها و نشان سگ فرمانده مشخص میکنند در زمانی که چند گرگ و سگ وجود داشته باشند، چه کسی در برداشتن گوسفندها اولویت دارد. بیش از یک گرگ: اگر بیشتر از یک کارت گرگ در یک دست بازی شده باشد و هیچ سگی هم نباشد، ابتدا بازیکنی که بر اساس جهت مشخص شدهی روی نشان، به نشان رئیس گرگها نزدیکتر باشد یکی از گوسفندها را به دلخواه خود برمیدارد. سپس بقیهی گرگها به ترتیب و از همان جهت، هرکدام یک گوسفند برمیدارند. این کار آنقدر تکرار میشود تا همهی گوسفندهای روی میز تمام شوند. دقت کنید که گرگ پیر بیشتر از یک گوسفند نمیتواند بردارد.

بیش از یک سگ و چند گرگ: اگر در یک دست چندین کارت سگ به همراه یک یا چند کارت گرگ )فرقی نمیکند جوان یا پیر(، بازی شده باشند، سگها اول از همه گرگها را فراری میدهند. سپس بازیکنی که بر اساس جهت مشخص شدهی روی نشان، به نشان سگ فرمانده نزدیکتر باشد یکی از گوسفندهای روی میز را به دلخواه خود برمیدارد. این کار آنقدر تکرار میشود تا همهی گوسفندهای روی میز تمام شوند.

پایان هر دور از بازی: هنگامی که همه بازیکنان همه کارتهای خود را بازی کرده باشند )یعنی 9 دست(، آن دور از بازی تمام میشود و یک شب وحشی در مزرعه به صبح میرسد! در پایان دور، مجموع امتیازهای هر بازیکن شمرده میشوند و به همان میزان نشان امتیاز دریافت میکنند. سپس کارتهای بازیکنان به آنها برگردانده و دور بعدی بازی شروع میشود.

پایان بازی : بعد از پنج دور رقابت، بازی تمام میشود. برنده بازیکنی است که در این پنج دور یا بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد یا زودتر از بقیهی بازیکنان به امتیاز 100 رسیده باشد.