×

مقاله روش آموشی مونته سوری به وسیله اسباب بازی

روش آموشی مونته سوری به وسیله اسباب بازی

 

مونته سوری یکی از روش‌های آموزشی پایه پیش‌دبستانی است که برای توسعه مهارت‌های اجتماعی، شناختی، حرکتی، زبانی و هنری کودکان به کار می‌رود. این روش آموزشی در قالب بازی و سرگرمی، از طریق استفاده از وسایل و ابزارهای متنوع، کودکان را به یادگیری و تجربه می‌کشاند.

 

در ادامه، به برخی از بازی‌ها و وسایل مونته سوری و روش کار با آنها پرداخته می‌شود:

1. برج‌های حرکتی: این بازی شامل تعدادی قطعه چوبی با اندازه‌های مختلف است که باید به صورت پشت سر هم قرار گرفته و با استفاده از یک چوب نازک، به شکل برجی بلند ساخته شوند. این بازی کودکان را به توجه و هماهنگی در کار تیمی تشویق می‌کند.

2. ریختن توپ در لوله‌ها: این بازی شامل تعدادی لوله با اندازه و شکل‌های مختلف است که باید توپ را از یک طرف وارد شروع کرده و از طریق لوله‌ها به طرف دیگر برسانند. این بازی کودکان را به تمرکز و مهارت‌های دستی تشویق می‌کند.

3. پازل‌های چوبی: این بازی شامل تعدادی قطعه چوبی با شکل‌های مختلف است که باید با استفاده از آن‌ها یک شکل کامل تشکیل داد. این بازی کودکان را به تمرکز، مهارت‌های دستی و شناخت شکل‌ها تشویق می‌کند.

4. بازی کارت‌های حرکتی: این بازی شامل تعدادی کارت با تصاویر مختلف است که باید به ترتیب چیده و از طریق حرکت بدن، کودکان را به یادگیری شمارش، حرکت و تعامل با دیگران تشویق می‌کند.

5. بازی کوهنوردی: در این بازی، یک کوهنورد جعلی باید با استفاده از موانعی که به شکل تصادفی قرار داده شده‌اند، به بالاترین نقطه برسد. این بازی کودکان را به تمرکز، مهارت‌های حرکتی و شناخت فضایی تشویق می‌کند.

6. بازی پیست ماشین: در این بازی، کودکان با استفاده از قطعات نرم‌افزاری، یک پیست برای ماشین‌های شلیکی ساخت می‌سازند و سپس ماشین‌ها را روی پیست حرکت می‌دهند. این بازی کودکان را به تمرکز، مهارت‌های دستی و شناخت فضایی تشویق می‌کند.

7. بازی آب‌بازی: در این بازی، کودکان با استفاده از ظروف و لوازم مختلف، آب را در حرکت قرار می‌دهند و بازی‌های مختلفی مانند شناور کردن و جمع آوری شیئ‌ها در آب انجام می‌دهند. این بازی کودکان را به خلاقیت، تجربه و شناخت فضایی تشویق می‌کند.

8. بازی پرورش گیاه: در این بازی، کودکان به کار گرفتن یک گلدان و بذرهایی از گیاهان مختلف، گیاهان را پرورش می‌دهند و به توسعه مهارت‌های دستی و شناختی کودکان کمک می‌کند.

در کل، روش تدریس مونته سوری بر اساس یادگیری از طریق بازی و تجربه‌های شخصی کودکان است که با استفاده از وسایل و ابزارهای متنوع، مهارت‌های مختلفی را در کودکان تقویت می‌کند. این روش آموزشی برای توسعه هوش‌های چندگانه کودکان بسیار موثر است.

 

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1402/05/02 10:54:19