×

مقاله با دوستان فرزندتان مهربان باشید.

با دوستان فرزندتان مهربان باشید.
حمایت از دوستان
فرزندانتان را تشویق کنید تا مراقب دوستانشان باشند. از حمایت و نگرانی آنها نسبت به دوستانشان قدردانی کنید. بچه ها دوست دارند برای هم ایثار کنند و دوستی هایشان را پایدار نمایند. پس مانعشان نشوید.

با دوستان فرزندتان دوستانه رفتار کنید.
برعکس آنچه بعضی وقتها به نظر میرسد بچه ها می توانند نسبت به آنچه بزرگسالان درباره آنها می اندیشند بی نهایت حساس باشند.
اگر وقتی برای بازی با فرزندانتان می آیند به آنها روی خوش نشان ندهید یا به فرزندتان اجازه ندهید با آنها بازی کنند احتمالا تمایلشان را برای برقراری ارتباط با دوست از دست  می دهند.
بهتر است با کسانی که برای دیدن فرزندتان می آیند مانند دوستان خانوادگیتان رفتار کنید و به همان اندازه که به میهمان بزرگسال حترام می گذارید به دوستان فرزندتان نیز احترام بگذارید.

سخاوتمند باشید.
حتی اگر خیلی ثروتمند نیستید به فرزندتان نشان دهید که درباره دوستانتان سخاوتمندید.
یعنی می توانید بدون چشم داشت آنها را به سینما دعوت کنید یا یه قهوه یا چایی مهمانشان کنید.

از دوستانتان به خوبی یاد کنید.
به بچه ها یاد بدهید که حتی در غیاب دوستانشان نیز از آنها به خوبی سخن  بگویند.

به نظر بچه ها در انتخاب دوست توجه کنید.
وقتی از بچه ها می خواهید با دیگران بازی کنند در قدم اول به نظر آنها توجه کنید . اینکه شما میزبان را میشناسید یا با پدر یا مادر بچه ها آشنایی دارید دلیل بر این نیست که فرزندان شما نیز می توانند راحت با هم ارتباط برقرار کنند.

تنش ها را کنترل کنید.
اگر فزندتان از دست کودکی دلخور است یا قهر کرده ، ترتیبی بدهید تا آن دو با هم بازی کنند . برایشان یک موضوع سرگرم کننده فراهم کنید تا حواسشان پرت شود، به آنها فرصت دهید تا دوباره به هم اعتماد کنند. با این وجود بهتر است هر چند وقت یکبار به آنها سر بزنید تا اطمینان حاصل کنید کتک کاری نمی کنند.

با هم دایره درست کنیم.
اگر می بینید کوچکترها با هم در افتاده اند و داد و بیداد و مشاجره می کنند از آنها بخواهید که دایره بزنند و دست ها ی یکدیگر را بگیرند بعد بنشینند و پاهایشان را روی زمین دراز کنند . اتحاد  و همکاری که برای ایجاد اشکال دایره مانند لازم است بچه ها را آرام و حرف گوش کن تر می کند.

مشکل برخورد با دوستانی که مثل خواهر و برادر می مانند.
اگر می بینید فرزندتان غالبا با بهترین دوستش دعوا می کند نشانه آن است که آنها زیاد همدیگر را می بینند ، بنابراین مثل خواهر و برادر ها شروع به دعوا می کنند.
دوستی و صمیمیت می تواند گاه منجر به بی حرمتی آنان نسبت به یکدیگر شود.
بنابراین زیرکانه آنها را مدتی از هم دور نگه دارید تا دلشان برای هم تنگ شود و قدر یکدیگر را بدانند.

 

منبع : ۱۰۰۰ نکته کلیدی در تربیت فرزندان 
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/04/27 16:58:39