×

مقاله آموزش زبان دوم در کودکان

آموزش زبان دوم در کودکان

جالب توجه است که کودکان از سن شش  ماهگی زبان مادری خودرا می آموزند واین کارشان والدین خود را متعجب می کند کودکان هرچقدر زبان مادری را زودتر یادبگیرند فرصت مهارت کسب زبان دوم را بیشتر به دست می آورند بطوری که زود تر از سن هفت یا هشت سالگی زبان دوم را یاد می گیرندلازم به تذکر است که تمامی کودکان در یاد گیری زبان دوم یکسان نیستند کودکانی که در یاد گیری زبان مادری تاخیر دارند در آموزش زبان دوم دچار مشکل می شوند و این مسئله خیلی مهمی است که والدین باید به آن توجه داشته باشند.
به طور کلی اگر شرایط یاد گیری مهیا باشد آموزش زبان دوم بدون مشکل اجرا می شود .مزایای آموختن زبان های دوم و سوم در این است که در ارتباطات بیشتر کمک می کند و همچنین افرادی که دارای تسلط بر چند زبان هستند درک بیشتری از فرهنگ زبان خود و دیگر زبانهای را که یاد گرفته اند را دارند و در آینده در انتخاب شغل و ارتباطات بین المللی موفق تر هستند .لازمه یاد گیری زبان های دیگر داشتن بهره هوشی تا حدی متوسط می باشد اگر کودکی هنوز زبان مادری خود را به طور کامل نمیتواند بیان کند باید اول پایه زبان مادری تقویت شده و به کمک گفتار درمانی این مشکل  برطرف شود و در قدم بعدی به آموزش زبان های دیگر پرداخته شود در این صورت هیچ مشکلی در آینده قربانگیر این کودکان نخواهد شد .
بهترین زمان ممکن برای یاد گیری زبانهای بیگانه از سن 4 تا 5 سالگی و از آن بهتر دوره ابتدایی و راهنمایی می باشد شرط یادگیری زبان دوم این است که کودکان به زبان مادری خود کاملا مسلط باشند یعنی واژه هارا صحیح ادا کرده و جملات را کامل بیان کنند و نکته مهم در یاد گیری زبان دوم این است که کسانی که زبان دوم را به کودکان آموزش می دهند باید خودشان کاملا به آن زبان تسلط داشته باشند تا بتوانند قواعد زبان دوم را درست آموزش دهند در غیر این صورت کودکان از پایه ضعیف خواهند بود و نیز در مدرسه هم با مشکل برخورد خواهند کرد .اگر آموزش کودکان هدفمند باشد آنها را دچار استرس می کند زیرا جوابی را که می دهند باید هدفمند باشد و چونین آموزشی از سن 4 تا 5 سالگی شروع می شود.
آموزش زبان دوم در دوره ابتدایی باید اجباری باشد ولی امتحانی گرفته نشود و در دیگر دوره های مدرسه به صورت عملی در کلاس جرا شود.
وظیفه والدین در مورد زبان دوم این است که این زبان را هم مثل یاد گیری ریاضی و دیگر دورس مهم تلقی کنند زیرا در دنیای امروز کسی موفق از ان کسی است که توان ارتباط اجتماعی گسترده ای دارد  .   
 

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/06/20 05:39:31