×

مقاله میزان تاثیربازی بااسباب بازی درهردوره سنی کودکان سری چهارم

میزان تاثیربازی بااسباب بازی درهردوره سنی کودکان سری چهارم
کودک در سن پنج سالگی می تواند باقیچی کاغذ را ببرد در نقاشی میتواند خطوط عمودی و افقی و یا دایره بکشد رنگها را میشناسد و نام آنها را می داند .
در این سن کودکان  می تواند در مراکز تفریحی مانند پارک از وسایل بازی مثل تاب و سرسره و الاکنگ و نردبان و آویز ها و فرفره ها و پازل های چهار تیکه بازی کنند این دوره از زندگی کودکان مملو از هیجانات می باشد زیرا دیگر به تنهایی بازی نمی کند با چند نفر دیگر از همسالان خود مشغول بازی می شود و یاد می گیرد حق و حقوق دیر همبازی های خود را رعایت کند .
کودک در این سن دیگر کامل راه رفتن را یاد گرفته می تواند به راحتی بدود و بپرد و حرکات اکروباتیک انجام دهد  حتی مهارت های دستانش را هم کسب می کند می تواند یک چیزی را خوب در دستانش بگیرد و یا جابجا کند و از همه مهمتر مسئولیت پذیر تر می شود دیدگاهش به دنیای اطرافش معقول تر شده از میان اسباب بازی ها جورچین ها که تکه های بزرگ دارند و مکعب های بزرگ هنوزهم  برایش جذاب و مفید هستند  .
بازی با لگو از لحاظ فکری و جسمی وبرای کودکان بسیار خوب بوده و برای آنها نتیجه فوق العاده ای را به دنبال دارد .
کودکان پنج ساله با لگو چیزهای می سازند که هم از لحاظ نوآوری و زیبایی بهترین هستند  و گذشته از آن هم آنها را ساعت ها در یک جا نگه به بازی مشغول می کند اسباب بازیهای  دیگری هم هستند  که مشابه  چکش و میخ  واقعی هستند که وقتی کودک  به وسیله آنها قطعات چوب و تخته ها را کنار هم قرار می دهد با ترکیب آنها و با کوبیدن چکش به آنها شکل های هندسی جالبی را اختراع می کند .
مهارت های کودکان شش ساله و میزان کسب آگاهی های آنها
وقتی کودکان وارد شش سالگی می شوند دیگر آماده ورود به مراکز آموزشی پیش دبستانی می شوند چون تسلط کامل بر کنترل  دستان خود دارند بنابر این می توانند مداد و ماژیک و مسواک و بیلچه ، شن کش ،فرفره ، سوزن ، نخ  طناب برای طناب بازی ، گل رس ، شن و را در لای انگشتان خود محکم نگه دارند و چون که به اشکال مثلث و مستطیل و مربع آشنا هستند در کشیدن تصاویر آنها مهارت خوبی دارند کودکان شش ساله مهارت های را که کسب کرده اند در بازی با همسالان خود به کار می برند دیگر از بازی های تکی خبری نیست به صورت جمعی بازی می کنند .
در این سن دوچرخه از وسایل بازی جدید آنها به شمار می رود .
وقتی کودکان شش ساله به وسیله قطعات لگو به ساخت و ساز ساختمان یا هواپیما و غیره ...می پردازند ممکن است در اثر یک حرکت اشتباه سازه آنها از هم بپاشد این فرپاشی ممکن است منجر به ناراحتی  و مایوس شدنشان شود ولی چون بارها این ساخت و ساز را انجام می دهند بنابر این دلشکسته نشده و این هیجان خود را کنترل کرده و دوباره شروع به کار می شوند و شاید این بار یک سازه ای زیبا تر و مستحکم تر از سازه قبلی بسازند .
کودکان شش ساله توسط اسباب بازی هایی که دارای قطعات ریزو درشت برای ساخت و ساز هستند مانند لگو ها مهارت هایی زیادی مانند حل مسئله و نظم و انظباط و همکاری و کنترل هیجانات و مشارکت را کسب می کنند که در آینده هم  به رفتارشان جهت داده و به شکل گیری شخصیت آنها می انجاد .
لطفا ادامه مطلب را در سری پنجم دنبال کنید  .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/06/15 12:40:21