×

مقاله چه اقدامات قبل و بعد از وقوع بلایای طبیعی باید انجام داد

چه اقدامات  قبل و بعد از وقوع بلایای طبیعی باید انجام داد


اگر در یادگیی مسیر های داخل و خارج شدن از محل سکونت را  کاملا فول فول باشید این خود در خروج از ساختمان یک بخش از موانع موجود در سر راه را رفع می کند تا بتوانید در مدت زمان کم در اولین لرزش از محلی که خطر شما را تهدید می کند دورشوید و این در حالی است که شما در برج یا در آپارتمان بلند مرتبه نباشیدولی  بازهم در صورتی که در چنین مکانهایی باشید در مواجه با حتی یک لرزش خفیف هم باید این مکان را فوری ترک کنید  .

پناه گرفتن در jقاطع های امن این مکانها بهترین پناهگاه است خصوصا زمانی که شما نتوانستید راهی به بیرون پیدا کنید این مکانها می تواند گوشه دیوارهای اصلی  یا زیر میزهای آهنی محکم و یا چهارچوبهای درب باشد .

یکی از مواردی که باید دقت زیادی به آن شود بهداشت روح و روان در رخ دادن بلایای طبیعی است .

پس از به وقوع پیوستن این حوادث ناگوار مشکلات فراوانی یکجا به بازماندگان حادثه وارد می آید چراکه در این زمان همه حواس ها به نجات اشخاصی که  زیر آوار گیر افتاده اند جمع شده و به کسانی که از این حادثه ها جان سالم به در برده اند به آن صورت توجه نمی شود ولی نکته مهم اینجاست که باید به مسائل روحی و روانی و دادن آرامش به بازماندگان هم رسیدگی شده واز موارد بسیار مهم شمرده شود .

شما در ایام پس از بروز حوادث غیر مترقه با افرادی برخورد می کنید که هر کدام لحظات خیلی طاقت فرسایی را تا زمان پیدا شدنشان توسط گروه نجات متحمل شدند و ساعاتی را زیر محل ویران شده  مانده اند  و مردن را از نزدیک لمس کرده اند و یا شاهد اجساد ویا شاید جان دادن عزیزان و یا همبازی ها و همسایگان را جلوی چشمان خود تجربه کرده اند در این صورت این چونین افراد شدیدن دچار درماندگی در حد بسیار شدید ، حیرت ، تعجب و وحشت و احساس اینکه دیگر هیچ چیز برایشان تاابد باقی نمانده است و دیگر زندگی در نظرشان پوچ و بی مفهوم جلوه می کند و یا شدیدا خود را مواخزه می کنند که چرا آنها زنده مانده اند باید می مردند و شاهد چونین لحظه های شومی نمی شدند و یا اینکه بار ها به خود این نهیب را بزنند که من چرا کمک نکردم تا زنده بماند درحالی که خود چنان گرفتار آوار بوده که امکان یک ذره تکان خوردن در آن لحظه غیر ممکن بود و یا نسبت به دین و مقدسات عصبانی شده و حرفاهی بزنند که زیاد خوشایند نباشد این چونین افراد شدیدا به مراقبت بهداشت روانی نیازمند بوده و باید حتما تحت نظر باشند


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/28 17:39:08