×

مقاله آتشفشانهای درون اقیانوس

آتشفشانهای درون اقیانوس


 

گاهی فعالیت های آتشفشانی در زیر دریا ها و یا در نزدیک سواحل منجر به ایجاد سونامی می شوند در این زمینه میزان خرابی به بار نشسته و تلفات انسانی زیادی ایجاد می شود مثل فوران آتشفشان کراکاتوآ درسال 1883باعث

به وجود آمدن موج های عظیمی دردریا گشت به نحوی که در جاهایی که عمق آب 200متربود به 450 متررسید این سونامی درست 30 دقیقه پس ازفوران آتشفشان پیشروی کرد و جان 36000 نفرازساکنان سواحل سوماترا

ونیزجاده را تسخیر کرد. فعالیت های آتشفشان یهمواره بیشتر با زلزله اتفاق می افتند عبور مواد ذوب شده ازعمق زمین به داخل لانه ماگمایی واقع در پایین مخروط آتشفشان باعث ایجاد زلزله می شود برای مثال:زلزله ای در 7

سپتامبر 1977 درهنگام فعالیت آتشفشانی کرافلا که درشمال ایسلند رخ داد موجب به وجود آمدن ترکی به طول 20 کیلو متر با تغییرعمودی یک متر درروی زمین ایجاد شد.

آب فشانها (Geysers) از پديده ها و منظره های دلنشین وارتباط با آتشفشانهای فعال هستند. در مناطق آتشفشانی بهره بردن از انرژی زمين گرمايی (Geothermal) يك مورد از بهترین کشفیات انسان می باشد . چشمه

های آبگرم آتشفشان سبلان و ديگر چشمه های آبگرم كشورایران ، نمونه هائی از منابع انرژی زمينگرمائی می باشند كه امروزه مورد استفاده وتوجه بيشتری قرار دارند . چشمه های معدنی سرعين ، بيله دره ، هفت بلوك ، آتشگاه،

خلخال و زندان سليمان از مهمترين چشمه های آبگرم كشورایران میباشند خطر خاکستر گدازه های آتشفشان:علاوه برخارج شدن گدازه و ذرات خاكستر، كه خطری برای حاشیه نشینهای دوروبر آتشفشان وجود دارد ، لاهارها

(Lahars) يا جوی بارهای گلی تشکیل شده از خاكسترهای سست آتشفشانی، نيزبیشترتهدید کننده هستند . گاه بارشهای شديد و يا ذوب شدن برف قله آتشفشان، باعث به وجود امدن لاهارها می باشد .

از طرفی، آتشفشانها نقش بسزایی در متعادل نگه داشتن آب و هوای زمين برعهده دارند . خاكسترهای ريز و گازهای منتشرشده از فوران آتشفشان امکان آن را دارد که مانع رسيدن اشعه افتاب به زمين شودکه این خود باعث

سردشدن هوا خواهد شد .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/27 23:18:52