×

مقاله همه چیر در مورد بیماری تشنج و صرع

همه چیر در مورد بیماری تشنج و صرعدرواقع صرع یک بیماری نیست و این نوع علایم نشان میدهد که مغز به طور طبیعی کار نمیکند و امواج را به طور صحیح صادر نمیکند و ممکن است در این زمان حملات صرع پدید بیایند
تشنج میتواند اشکال مختلفی داشته باشد که با تشخیص نوع و میزان بیماری به درمان این بیماری البته توسط پزشک پرداخت که بهتر است در بیمارانی که دچار تشنج و صرع هستند به هیچ وجه خودسرانه به درمان نپردازیم و بهتر است به پزشک مراجعه کنید و پزشک با تشخیص نوع و یا انواع تشنج به راحتی این بیماری را درمان کرد  .
هدف از این مقاله در این است که شما به راحای بتوانید تشنج را درمان کنید .معمولا صرع و تشنج به دو گروه عمده تقسیم میشود گروه 1 تشنج اولیه و گروه 2 تشنج که در این گروهها به انواع و چگونگی به وجود آمدن تشنج و صرع پرداخته میشود یک نوع نامگذاری جدید در پزشکان برای بیمارانی که دچار تشنج هستند صرع است اما هنوز هم نام تشنج و صرع با هم مورد استفاده قرار میگیرد .
در تشنج اولیه با تخلیه الکترکی گسترده در هر دو طرف مغز آغاز میشود که در تشنج اولیه عامل وراثتی و ژنتیکی میتواند باعث تشنج اولیه شود .
در تشنج نوع دوم با یک تخلیه الکتریکی در یک منطقه محدود در مغز آغاز میشود که مواری بسیار زیادی میتواند موجب این نوع تشنج شود که این موارد عبارت است از :
وارد شدن ضربه به سر
عفونت مغزی
تومور یا تغییر در راه یکی از مناطق مغز قبل از تولد به نام  دیسپلازیا قشر
سکته های مغزی
اما مهمترین عامل تشنج عامل ژنتیکی و وارثتی است که میتواند در افراد دچار تشنج شود که میتوان با مراجعه به پزشک این بیماری را کنترل کرد و بهتر است بدانید که مصرف به موقع داروهای درمانی صرع اولیه و صرع میتواند بیمار سال های سال با این بیماری به راحتی زندگی نماید اما اگر داروها به موقع و در زمان مناسب مصرف نشوند میتواند منجر به مرگ بیمار شود بهتر است بدانید که یکبار تشنج یا همان صرع به منزله صرع نیست و بیمار باید حداقل 3 بار دچار بیماری صرع شود تا پزشک تشخیص وجود این بیماری را بدهد .
زمانی که فرد دچار این حملات میشود بهتر است در اولین وهله شما آرامش خود را حفظ نمایید و به سراغ کمک نروید و بهتر است کنار بیمار بمانید و فرد را از لوازم خطرناک دور نگهدارید
یقه ی بیمار را باز کنید و راه تنفس را به بیمار آسان کنید
از گرفتن دست و پای بیمار جدا خوددرای نمایید و به سر و صورت او آب یا هر چیز دیگری را نریزید
دقت کنید که اگر این حملات بیش از 5 دقیق طول کشید و یا بعد از رفع حمله ی صرع بیمار دوباره دچار این حملات شد خطرناک است و بهتر است سریعا پزشک بر بالین بیمار بیاید
اگر صرع به همراه تب در بیمار باشد بهتر است تب بیمار را پایین بیاورید و در اولین فرصت بیمار را نزد پزشک ببرید .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/12 12:32:44