×

مقاله ویژگی های جنسی در سنین هفت تا یازده سال

ویژگی های جنسی در سنین هفت تا یازده سال

این رده سنی یعنی نونهالی را در دوره نهانکاری نیز می گویند مشخصات این دوره عبارتند از:

1. هم سان گرایی
(بچه ها دوست دارند گروه های کوچکی تشکیلی بدهند (وسایلم مثل دوستم باشه) به علت این که تا کنون در خانواده بوده و احساس امنیت می کرده حالا در گروه همسالان به دنبال احساس امنیت و تعلق می گردد پس باید با آن ها کمی همراه شویم.
نکته مهم: هرچه دوره کودکی کاملتر شده باشد، تعادل شخصیتی و روانی او برای بقیه رشدش بهتر و بیشتر است.

2. پرسش های اجتماعی
اولین چیزهایی که معمولاً با ورود به احتماع بچه ها یاد می گیرند فحش و حرف های نامربوط است. ما باید برای آن ها توضیح بدهیم و معنای آن ها را بگوییم و آن ها را متوجه بد و زشت بودن حرفشان بکنیم و با مثال فضای ذهنی او را به حل این مسئله نزدیک کنیم.

مثال: کلمات مختلفی داریم ممکن است بدانیم اما نباید به کار ببریم مثل این که در مورد غذا خوردن می توانیم بگوییم میل کن، بخور، کوفت کن.
اگر من هر روز به تو بگویم کوفت کن خوبه؟
اصلاً قشنگ نیست پس باید خوب صحبت کنیم و این معنی ها را بدانیم و اگر بد است استفاده نکنیم.

نکته: دخالت والدین در این موارد در حد آموزش خوب است اما در حدی که بخواهیم جای بچه باشیم در گروه همسالان خیر.

چند روش دیگر برای جلوگیری از حرفهای زشت زدن:
1. اگر فرزندتان معنی کلمه زشت را می داند می توانید با آرامش بگویید: این نوع حرف زدن غیر قابل قبول است، می دانم آن قدر با هوش هستی که عبارت قابل قبولی به جای آن ها پیدا کنی.

2. بچه ها اغلب برای تاثیر عبارات خود از کلمات زشت استفاده می کنند. می توانید با صدای محکم آن کلمه را به این صورت تکرار کنید مریم! در این خانه از کلمه لعنتی استفاده نمی کنیم. اغلب وقتی کودکی بشنود که پدر و مادرش کلمه زشت را به این صورت به کار می برد تاثیر آن کلمه برایش از بین می رود.

3. دقت کنید که فرزندتان این کلمات رشت را از کجا می شنود. یک دوست یا یکی از اعضای خانواده؟ فیلم ها؟ همسالان؟ (مطمئناً نه از شماً) اکنون زمان مناسبی است تا در مورد قدرت و معنای کلمات و این که چرا مردم به هم ناسزا می گویند و احساس تو قابل قبول است، با او صحبت کنید. جایگزین های مناسبی به فرزندتان بدهید تا در هنگام عصبانیت از آن ها استفاده کند. گفتن جمله ای مختصر و همراه با آرامیش در مورد کلمه ای که فرزندتان از یک دوست شنید یا یک ستاره سینما فریاد زده است، به فرزندتان کمک می کند تا احساساتش را تعدیل کند.

مثلاً: من واقعاً از آن فیلم لذت بردم و آن هنرپیشه را دوست دارم اما گفتن آن کلمات زشت ضروری نبود و باعث شد که مهران مدیری به نظرم خام برسد.

4. اگر حرف های زشت او خطاب به شما گفته شود، به تعرضی جدی تبدیل می شود اگر با چنین موردی روبه رو هستید باید سریع و با قدرت اقدام کنید. در مورد امتیازاتی که برای فرزندتان اهمیت دارند فکر کنید. استفاده از تلفن؟ دیدار دوستان؟ بازی با رایانه؟ و ...

از آن جا که قبلاً در مورد این مسئله فکرکرده و برنامه ریزی کرده اید می توانید به تعرض بعدی با قدرت پاسخ دهید. بار دیگر که فرزندتان حرف زشتی به شما گفت با آرامش بگویید: این بی احترامی است و غیر قابل قبول تو همین حالا حق استفاده از تلفن را تا سه روز از دست دادی. اگر بار دیگر این طور با من صحبت کنی برای همیشه تلفن را از اتاق شما بر می دارم.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/23 09:49:39