×

مقاله ریاضی همراه با بازی

ریاضی همراه با بازی
از حدود دو سالگی کودک شما از نظر رشدی آماده ی فهمیدن ارتباط یک به یک، بین اعداد و اشیا است. و برای مثال، می داند که دو بیشتر از یک است. برای کمک کردن به کودک خود در  فهم درست از مفاهیم اولیه ریاضی می توانید از این راه ها استفاده کنید :

۱- با هم بشمارید

شمردن انگشتان دست و پا از یک تا ده  . به ویژه هنگامی مفرح است که با شعرهای کودکانه همراه شود. مثل: یک و دو و سه، زنگ مدرسه…

۲- اشیا را طبقه بندی کنید

به کودکان خود کمک کنید که چیزها را دردسته بندی های مشابه قرار دهند . این کار به آن ها در درکشان از گروه و دسته بندی کمک کند. برای مثال، کودک خود را وادار کنید که ماشین های اسباب بازی اش را از هواپیماهای اسباب بازی اش جدا کند و سپس بشمارد در هر گروه چه تعدادی قرار دارد.

۳- چیدن میز را به او  آموزش دهید.

قرار دادن یک بشقاب (ترجیحاً از نوع نشکن) برای یک نفر و دو فنجان برای دو نفر و… کمک می کند تا کودک نوپای شما مهارت های مهم ریاضی را یاد بگیرد.

۴- اشکال ریاضی را نام ببرید.

نام بردن اشکال برای فهم کودکتان از ریاضی ضروری است. بازی هایی در داخل و خارج از خانه برای پیدا کردن مربع ها و دایره ها انجام دهید، نشان دهید که چگونه مثلث ها می توانند با هم جور شوند تا یک مربع بسازند.

۵- ارتباطات فضایی را آموزش دهید.

بازی هایی را که نیاز دارد کودک شما مفهوم دور و نزدیک یا بالا و پایین را بداند، انجام دهید. اجازه دهید یادگیری مفاهیمی مانند حجم و مقدار را با پر کردن کاسه ها و فنجان ها با آب و شن و انتقال محتویات آن از یک ظرف به ظرف دیگر، تمرین کند.

۶- اندازه ها را مقایسه نمایید.

از کودک خود بخواهید تا خرس بزرگ و عروسک کوچک خود را پیدا کند. کامیون های اسباب بازی او را از بزرگ ترین تا کوچک ترین، در یک خط قرار دهید. بازی ای را انجام دهید که در آن کودک شما تا آن جا که می تواند بدن خود را کش و قوس دهد تا بزرگ شود و سپس چنبره زند تا خود را کوچک سازد.

۷- الگوها را آموزش دهید.

به کودکتان اجازه دهید که مکعب ها را با رنگ های متناوب یا الگوهای شکلی متفاوت مرتب کند.

۸- از کلمات مفاهیم ریاضی استفاده نمایید.

عباراتی که معنای مقدار می دهند مانند خیلی زیاد یا خیلی کم وقتی معنی پیدا می کنند که در مکالمات روزمره استفاده شوند
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/13 09:07:27