×

مقاله روش های شیردهی با شیر مادر

روش های شیردهی با شیر مادر

بعضی از نوزادان برای تغذیه با شیر مادر آمادگی کامل دارند و بعضی دیگر بیشتر به تنفس و کنجکاوی در مورد هوای تازه و احساس آن بر پوست خود علاقمندند. بنابراین، به پیام های نوزادان خود توجه نشان دهید.

اگر قبل از اولین شیردهی کمی صبر کنید تا از پیام های نوزاد خود دریافت صحیحی پیدا کنید مشکلی ایجاد نمی شود.

بچه ها با توانایی های غریزی زیادی متولد می شوند. مک زدن نیز یکی از این توانایی هاست. بچه هایی را که با شکاف لب یا شکاف سقف دهان متولد می شوند نیز می توان با شیر مادر تغذیه کرد. تغذیه با شیر مادر به بهبود حالت چهره و مصونیت آن ها در برابر بیماری ها کمک می کند.

نکته ظریف اینجاست که تغذیه با شیر مادر به آن ها کمک می کند تا با چنگک زدن به پستان مادر احساس امنیت بیشتری کنند.

وضعیت های مختلف شیردهی:

حالت شیردادن به کودک به روش گهواره ای:

در این حالت مادر به حالت نشسته قرار میگیرد. ابتدا تمام قسمت های بدن نوزاد را به طرف خود بچرخانید سر او را پایین بیاورید و در انحنای بازوی خود قرار دهید. توجه کنید که شکم کودک در مقابل شکم شما قرار داشته باشد. بعد، بازوی خود را به گونه ای حرکت دهید که صورت کودک با پستان شما در یک سطح قرار گیرد.

 

حالت شیردادن به کودک به روش فوتبالی:

 در این وضعیت، شما به حالت کاملا مستقیم می نشینید و کودک در یک طرف بدنتان قرار می گیرد. یکی دو بالش را در یک طرف بدن خود قرار دهید. پاها ساق ها و کفل و پایین تنه کودک را روی بالش قرار دهید طوری که پشت بدن شما قرار گیرند. ( در این حالت ران ها و پاهای کودک با بازوی چپ شما تماس دارند) به راحتی بازوی چپ خود را روی بالش و پشت سر و بدن کودک قرار دهید.

صورت کودک را به پستان چپ خود نزدیک کنید وقتی کودک آمادگی پیدا کرد دهان باز او را به طرف سر پستان هدایت کنید.

 

حالت شیردادن به کودک به روش دراز کش:

در این حالت برای شیردادن کودک روی یک پهلو دراز می کشید. کودک را به خود نزدیک کنید سر و بدن کودک را به طرف بدن خود بچرخانید به طوری که چهره به چهره قرار بگیرید. وقتی دهان کودک همسطح نوک پستان قرار گرفت از یک بالش برای حمایت و نگهداری پشت او استفاده کنید یا بالش را زیر بدن او قرار دهید تا در صورت لزوم به شما نزدیک تر شود.

 

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/16 19:40:37