×

مقاله تاثیر بازی های معمایی بر روی کودکان

تاثیر بازی های معمایی بر روی کودکان
تحقیقات جدید نشان داده تاثیر بازی های معمایی بر روی کودکان بسیار حائز اهمیت است

کارشناسان آموزش در سراسر دنیا با توجه به تجربه "بازی درمانی" دریافته اند که کودکان چیزهای زیادی از بازی کردن می آموزند، همچون:

1- کودکان می آموزند که چگونه تصمیم بگیرند و چگونه مسئولیت تصمیم های خود را بپذیرند. آنها می آموزند که به جای فرار از مشکلات در برابر آنها قرار بگیرند.

2- کودکان می آموزند که چگونه شرایط بهتری را برای خود فراهم کنند تا بتوانند از پس مشکلات برآیند و در نهایت آنها را حل کنند.

3- نبود فضای نکوهش، نفی و توصیه والدین در حین بازی، کمک می کند تا کودکان خود را بیان کنند.

4- چون بازی کردن یک عمل اختیاری است، کودکان در فرایند بازی احساس موفقیت و مورد احترام بودن را تجربه می کنند. از این رو می آموزند که چگونه برای خود و دیگران ارزش قائل باشند.

5- نبود والدین به منظور کمک یا کنترل کودکان در حین بازی باعث می شود که آنها کنترل و هدایت فردی را بیاموزند.


مشاهده انواع بازی های معمایی در سایت بازیجو چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/01/21 23:09:58