×

مقاله بازی شطرنج و فواید آن سری دوم

بازی شطرنج و فواید آن سری دومتاکتیک هایی در بازی شطرنج هستند که برای  بهتر کردن اوضاع بازی کنان لازم بوده و دانستن آنها جلوی هرگونه اشتباهات را می گیرد  مخصوصا به کسانی که اولین بارشان است بازی شطرنج را انجام می دهند خیلی کار آمد است .
مهره های شطرنج دارای ارزش های بخصوصی هستند و همچنین این بازی دارای تاکتیک هایی می باشد که عبارتند از:
1- چنگال : یعنی بعضی مواقع در حین بازی شرایطی به وجود می آید که یک مهره می تواند هم     زمان بر دو مهره حریف حمله ود شود مهره اسب مشهور ترین مهره ای است که چنین شرایط را دارد .
2 – اخمز: با این روش می توان جابجایی مهره های حریف را محدود کرد یعنی مهره ای از حریف که در پشتش خانه یا مهره ای ارزشمند وجود دارد مورد حمله قرار گیرد در این صورت  جا به جا شدنش غیر ممکن می گردد در نتیجه در جای خود میخ کوب می شود .
اجمز به دو صورت انجام می شود الف : نسبی ، اگر برای دفاع از وزیر یا سوار و یا خانه مهم میخ کوب شود اخمز نسبی نامیده می شود  و ب : مطلق ،مهره ای که شاه را اخمز کرده مهره اخمز مطلق می نامند .
   توجه : برای ایجاد وضعیت اخمزی باید هر سه مهره در یک ستون باشد و مهره های وزیر و رخ و فیل توانایی اخمز کردن  را دارند .
3 –سیخ : این تاکتیک عین روش اخمز است ولی در جهت برعکس انجام می گیرد . مثلا: اگر رخ به شاه حریف حمله کند و او را در حالت کیش قرار دهد در این صورت اگردر پشتش وزیرش وجود داشته باشد شاه جابه جا شده و رخ وزیر او را می تواند مورد حمله قرار داده و از بازی خارج کند .
4 – ان پاسان : در این حالت سربازتحت شرایطی ویژه قادر به زدن سرباز حریف می شود مثال اگر سرباز خودی از ردیف 2 به ردیف4 برود و سرباز حریف نیز کنار او در همان ردیف باشد می تواند سرباز خودی را زده و از بازی خارج کرده و پشت سرباز خودی بایستد 
5 – ترفیع : در بازی شطرنج سرباز از ارزش کمتری برخوردار است ولی اگر در آخرین لحظه به آخر صفحه شطرنج بتواند خودش را برساند  به مهره ای قوی تبدیل می شود و می تواند وزیر خود را که از بازی خارج شده بود دوباره به میدان بازی بیاورد البته  گاهی مهره های رخ و یا فیل و یا اسب شرایط برگشتن به بازی را دارا می شوند بنابراین مهره تازه واره شده به بازی به جای همان سرباز بازی را ادامه می دهد  .                                   
بازی شطرنج انواع گوناگون دیگری هم دارد که عبارتند از :
- شطرنج استاندارد
- شطرنج با شتاب (سرعتی) : همه حرکات باید در زمان تعیین شده انجام بگیرد که مدت زمان آن 5 دقیقه می باشد.
خصوصیات شطرنج سرعتی یکی اینکه صفحه بازی شیش در پنج بوده و هر بازیکن شیش سرباز و یک شاه و یک وزیر و یک رخ و یک فیل و یک اسب دارد و قوانینش با شطرنج استاندارد کاملا فرق دارد مثلا سرباز در نخستین حرکت خود می تواند فقط یک خانه به جلو جابجا شود و دیگر حرکت ان پاس و قلعه در بازی نیست و اتمام بازی به این شکل است که اگر بیست حرکت بدون زدن مهره ها و پیشروی سربازباشد  صورت می گیردو بازیکنی برنده می شود که مطابق امتیاز مهره ها، امتیازات مهره های  درون زمینش بیشتر باشد 
-  سیامی (مبدل) . این شطرج محبوبیت بسیاری در جهان دارد به این صورت برگزار می شود که هر تیم دارای دو بازیکن می باشد یکی با مهره های سیاه در صفحه دیگر و دیگری با مهره های سفید بازی می کند زمان تعیین شده مانند شطرنج سرعتی می باشد که هر بازیکن برای حرکات خود فقط پنج دقیقه فرصت دارد .
لطفا ادامه  مطلب را در سری سوم دنبال کنیدچاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1396/06/15 04:04:24