×

مقاله ایمپلنت دندان چیست سری پنجم

ایمپلنت دندان چیست  سری پنجم 7: اگرهر دو  فک برای کاشت ایمپلنت جراحی شود چند روز باید از انجام کارهای روز مره  خود داری کرد ؟
 یک روز برای عمل جراحی و روز بعدش باید از انجام کارهای روزمره و مشکل خود داری شود و فرد باید استراحت کند وگاهی شخص می تواند روز بعد ازعمل به سر کار خود برگردد این بستگی به تصمیم فرد دارد.
8 : اگرجای دندان از دست رفته ایمپلنت نشود چه روی دادی در دهان اتفاق می افتد ؟
1 : رفته رفته استخوان آن قسمت از فک به تحلیل می رود .
2 : دندان های کناری تغییر مکان می دهند از حالت عادی درمی آیند .
3 : دندانهای روبه رویی رشد بی رویه پیدا می کنند نظم گرایی دندان ها از دست می رود .
4: استخوان فک رفته رفته تیزشده ولثه روی آن نازک شده و دچار صدمه می شود .
5 : زبان به شکل ناهنجاری رشد کرده و جای خالی دندان را پر می کند .
6 : اگر تعداد دندان های از دست رفته بیش ازچهار یا پنج تا باشد باعث می شود کل سیستم بدن به هم بخورد زیرا فرد به سوی غذاهای نرم و بدون فیبری روی می آورده واین خود باعث می شود گاهی حتی درمان توسط ایمپلنتهای دندانی هم غیر ممکن شده و یا خیلی مشکل و به زمان بیشتری نیاز باشد .
9: آیا ایمپلنتها از لحاظ ظاهری انتظارات مشتری ها را برآورده می کنند؟ 
هر فردی در رابطه با استخوان مخاطی و ظاهری خود و ابعاد چهره و پوست خود دارای شرایطی خواصی است این ها تعیین کننده شکل و رنگ ما هستند .
10 :آیا پوکی استخوان می تواند صد معبری برای انجام کاشت ایمپلنت باشد ؟
جراح ایمپلنت باید به داروهایی که بیماران دارای پوکی استخوان و کسانی که تراکم استخوان دارند بیشتر توجه شود این بیماران علاوه بر کلسیم داروهای خواصی نیز مصرف می کنند که دکتر برایشان هفته ای یک بار تجویز کرده است نکته حائز اهمیت اینجاست که بیماران مکمل کلسیم را با دیگر داروها تشخیص نمی دهند و در نتیجه باعث به وجود آمدن عوارض مخرب در استخوان فک می شود و این خود باعث شده تا در بیشتر کشورها از رژیم دارویی حذف شود .
توجه : کسانی که از سه سال بیشتراز این دارو استفاده کرده اند باید با پزشک معالج خود برای تصمیم گیری در ارتباط با ادامه مصرف دارو یا برای قطع یا جایگزینی آن مشورت کنند در این صورت تا 3 ماه درمان داروئی آنها به تاخیر می افتد .
 11 : آیا بدون جراحی لثه کاشت ایمپلنت دندان امکان دارد صورت بگیرد ؟
اگر بیمارازتراکم استخوانی مناسب در مکانهای مورد نیاز ایمپلنت برخوردار باشد امکان ایمپلنت بدون جراحی می تواند صورت گیرد.
12 : آیا می توان بلافاصله بعد از ایمپلنت روکش را جهت کم کردن طول دوره درمان نصب کرد ؟
بله . اگر دوروبرایمپلنت را استخوان کافی پر کند و امکان جابجایی ایمپلنت وجو نداشته باشد می توان روکش را نصب کرد .
لطفا ادامه را در سری ششم دنبال کنید
13 : آیا در استخوان تحلیل رفته می توان ایمپلنت انجام داد ؟
در بیمارانی که بیمارهای سیستمیک نداشته باشند امکان  دارد پس از کشیدن دندان هم استخوان آنها تحلیل داشته باشد که در سال اول میزان آن بیشتر از سالهای بعد است و در بیمارانی که استخوان آنها تحلیل رفته  و نیازبه جایگزینی دارند ایمپلنت میسر نخواهد بود مگر اینکه اول باید استخوان آنها بازسازی شود در غیر این صورت چه از ایمپلنت فوری وچه از ایمپلنت تاخیری استفاده شود بعد از چند سال ایمپلنت دچارمشکل خواهد شد . 


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/11/20 07:48:12