×

مقاله روش بازی دومینو و بازی نرم افزاری مناسب بالای 12 سال

روش بازی دومینو و بازی نرم افزاری مناسب بالای 12 سالباید به این نکته مهم توجه شود که بازی و اسباب بازی باید با خصوصیات سنی و توان جسمی و روانی کودک هماهنگی داشته باشدتا سازنده و مفید واقع شود ولی اگراین هماهنگی رعایت نشود  اثرات مخرب به بارخواهد گذاشت و او را دچارشکست های متعدد و در آخرهم منجر به وجود آمدن احساس حقارت درکودک می شود.
ما شما را با دنیای ازمعما ها و بازی با دومینوها آشنا می کنیم این بازی بسیار جذاب و هیجان انگیز و بی خطر می باشد ابزار این بازی به دو شکل می باشد یا چوبی هستند یا پلاستیکی . یک بسته کامل از بیست و هشت عدد دو مینوی مستطیلی تشکیل شده که به صورت دو مربع کنار هم قرار دارند تعداد نقطه های موجود در روی مربع ها از 0 تا 5 یا 6 می باشد .
روش بازی زنجیره ای است .
بازی با 1 دو مینو آغاز می شود برای اضافه کردن دومینو جدید باید یکی از مربع های آن را با مربعی در یکی از دوانتهای زنجیر موجود جفت کنید به این صورت که تعداد نقطه های  هر دو مربع کنارهم به یک اندازه باشد .
بازی کنان با تعداد برابر از دومینوها بازی را آغاز می کنندو کسی برنده محسوب می شود که تمام دومینوهای خود را به کار برد اگر اضافی داشته باشد این ها را در بانک بازی قرار می دهند در هر وحله بازی کن یک دومینو به زنجیربازی اضافه کرده ولی اگر کسی نتواند نوبت را انجام دهد باید بازی را به حریف خود انتقال دهد واگر در بانک بازی دو مینو وجود دارد یکی را او بر می دارد.
این هم یک بازی نرم افزارمی باشد که شروع بازی با Applet می باشد روی دومینوها آنهارا می توانید انتخاب کنید وقتی پنجره دومینو در صفحه مانیتور کنار پنجره قبلی رویت شد جهت آن را با کلیک کردن عوض کنید و در خانه ای مناسب کلیک کنید و دومینو آنجا قرار گیرد دکمه را زده و نوبت را به بازیکن حریف بسپارید یادتان باشد که حرکت اولی باید با یک دومینوجفت شود.
مسائل و معماهایی که هواره در این بازی ها به وجود می آید عبارتند از :
1 – حدس زدن : به نظر شما اگربا بیست وهشت عدد دومینو یک زنجیره بسازید و شروع بازی با مربع پنج نقطه ای باشد مربع انتهای زنجیرچند نقطه ای خواهد بود ؟
2 – غیب گویی : دوست شما بدون اینکه شما بدونید یک مربع از دومینوها را که جفت نیست پنهان می کند و شما را به ساختن یک زنجیره دعوت می کند وقتی شما شروع به ساختن زنجیره با گذاشتن یکی ، دوتا از مربع ها اقدام کردید او به شما پایان زنجیره بازی را با کدام مربع خواهد بود را می گوید .
3 – ضریب دومینویی : 2532=4*633
حال شما با این هفت دسته چهار تایی از دومینوها را طوری قسمت کنید که هر دسته یک عمل ضرب را نمایش دهد.
4 – دومینوهای قایم شده : اگر از بین بیست وهشت عدد دومینو چهار دومینو قایم شود حالا که بیست و چهارعدد مانده شما آن چهار تا را در حین بازی باید پیدا کنید .

5 – کامل کردن الگو : پرکردن جاهای خالی با دومینوهای مناسب
و بدین ترتیب این بازی ها بسیار هیجان انگیز و خوب هستند بازی کن به تقویت هوش هم می پردازد. چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/11/09 21:38:04