×

مقاله علل شکسته شدن اسباب بازی ها توسط کودکان

علل شکسته شدن اسباب بازی ها توسط کودکان

بیشترین فعالیت کودکان بازی با اسباب بازی می باشد بدین طریق استعداد کدوکان شکوفا می شود بازی هوش و توان تفکر آنها را تقویت می کند و به عواطف و احساس اجتماعی بودنشان شکل می دهد ود نهایت به طرف زندگی اجتماعی رهنمون می سازد اما گاهی کودکان اقدام به شکستن اسباب بازی خود می کنند و این کار بستگی به دلایلی انجام می گیرد .

دلایلی که منجره شکسته شدن اسباب بازی توسط کودکان می شود عبارتند از :

1 : حس کاوشگری

حسن کاوشگری باعث می شود کودک اقدام به خراب کردن اسباب بازی خود کند تا بتواند درون آن را مشاهده کند این حس باعث می شود کودک از اسرار درون وسایل بازی خود سر در بیاورد پس اسباب بازی هایی که صوتی و تصویری و حرکتی هستند بیشتر کنجکاوی کودکان را برمی انگیزند تا کودک آنها را خراب کند و بتواند بداند که چه چیزی درون آن کارگذاشته شده است .

2 : حس عصبانیت

کودکانی که پرخاشگرند با شکستن اسباب بازی های خود سعی در فرونشاندن عصبانیت خود هستند این کودکان کلا اسباب بازی هایی که به شکل انسان و یا احشام است می شکنند جالب اینجاست که مخصوصا اسباب بازی هایی که رنگ آنها قرمز است از دستشان در امان نیستند. 

3 : بیش فعالی بودن کودک

کودکان بیش فعال خیلی زود از بازی با اسباب بازی های خود دلزده شده و آنها را خراب می کنند ازشکستن آنها بیش از اندازه احساس شعف و شادی به آنها دست می دهد .

4 : سعی در جلب توجه قرار دادن خود

زمانهای پیش می آید که کودکان احساس می کنند بزرگتر ها به آنها توجه کافی ندارند بنابراین برای انتقام گیری اقدام به شکستن اسباب بازی های خود می کنند تا بتوانند از این طریق توجه و عنایت بزرگتر ها را به خود جلب کنند .

5 :  پیروی کردن

کودکان بیشتر در این سنین اقدام به تقلید از اطرافیان خود می کنند گاهی مشاهده یک رفتار نامناسب مثل جرو بحث میان والدین و بهم ریختن و شکستن وسایل منزل از طرف اطرافیان مثل خراب کردن را تقلید کرده و شروع به شکستن اسباب بازی خود می کنند

6 : احساس تفاوت داشتن با بقیه کودکان

7 : حسود بودنشان

اگر یک اسباب بازی برای دو کودک بخرید میانشان جر و بحث  به وجود می آید و در نهایت در اثر عصبانیت آن اسباب بازی را می شکنند و مهم اینجاست که اگروالدین میان کودکانشان  تبعیض قایل شوند با این کارشان حسادت آنها را برمی انگیزند 

8 : متناسب نبودن اسباب بازی با سن کودک

اگر اسباب بازی متناسب با سن کودک نباشد اونمی تواند با آن بازی کند در نتیجه آن را بیهوده به حساب آورده و آن  را می شکند .

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/10/28 12:54:04